TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazların imalatı
İllere Göre Üretici Dağılımı (PRODCOM)

Lütfen ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

Üretim KoduFaaliyet Adı
265111 Yön bulma pusulaları; diğer seyrüsefer alet ve cihazları
265112 Telemetreler, teodolitler (açı ölçer) ve takometreler; diğer arazi ölçümü (mesaha), hidrografik, oşinografik, hidrolojik, meteorolojik veya jeofizik alet ve cihazları
265120 Radar cihazları ve seyrüsefere yardımcı radyo cihazları
265131 Tartılar, hassasiyeti 5 santigram (cg) veya daha yüksek olanlar
265132 Çizim masaları ve makineleri ile diğer çizim, işaretleme veya matematiksel hesaplama aletleri
265133 Başka yerde sınıflandırılmamış uzunluk ölçüm aletleri, elle kullanılan (kumpaslar (çap pergelleri) ve mikrometreler dahil)
265141 İyonlaştırıcı radyasyon belirleme veya ölçme için kullanılan alet ve cihazlar
265142 Katot ışınlı osiloskoplar ve katot ışınlı osilograflar
265143 Elektrik miktarını ölçen aletler, kayıt cihazı olmayanlar
265144 Telekomünikasyon alet ve cihazları
265145 Elektrik miktarını kontrol etme veya ölçme için kullanılan başka yerde sınıflandırılmamış alet ve cihazlar
265151 Hidrometre, termometre, pirometre, barometre, higrometre ve psikrometreler
265152 Sıvı ve gazların akış, seviye, basınç veya diğer değişkenlerini ölçme veya kontrol etme için kullanılan aletler
265153 Fiziksel veya kimyasal analizler için başka yerde sınıflandırılmamış alet ve cihazlar
265161 Mikroskoplar (optik mikroskoplar hariç) ve difraksiyon cihazları
265162 Makineler ve cihazlar, malzemelerin mekanik özelliklerini test etmek için
265163 Gaz, sıvı veya elektrik temin veya üretim sayaçları
265164 Devir sayaçları, üretim sayaçları, taksimetreler; hız göstergeleri ve takometreler; stroboskoplar
265165 Hidrolik veya pnömatik otomatik ayar veya kontrol alet ve cihazları
265166 Başka yerde sınıflandırılmamış ölçüm veya kontrol alet, cihaz ve makineleri
265170 Termostatlar, monostatlar ve diğer otomatik ayar veya kontrol alet ve cihazları
265181 Radar cihazlarının ve seyrüsefere yardımcı radyo cihazlarının parçaları
265182 CPA 26.51.12 (Telemetreler, teodolitler (açı ölçer) ve takometreler; diğer arazi ölçümü (mesaha), hidrografik, oşinografik, hidrolojik, meteorolojik veya jeofizik alet ve cihazları), 26.51.32 (Çizim masaları ve makineleri ile diğer çizim, işaretleme veya matematiksel hesaplama aletleri), 26.51.33 (Başka yerde sınıflandırılmamış uzunluk ölçüm aletleri, elle kullanılan (kumpaslar (çap pergelleri) ve mikrometreler dahil)), 26.51.4 (Elektrik miktarını veya iyonlaştırıcı radyasyonu ölçmek için kullanılan cihazlar), 26.51.5 (Diğer fiziki özellikleri kontrol etme için kullanılan aletler) de yer alan ürünlerin parça ve aksesuarları; mikrotomlar; başka yerde sınıflandırılmamış parçalar
265183 Mikroskopların (optik mikroskoplar hariç) ve difraksiyon cihazlarının parça ve aksesuarları
265184 26.51.63 (Gaz, sıvı veya elektrik temin veya üretim sayaçları) ve 26.51.64 de (Devir sayaçları, üretim sayaçları, taksimetreler; hız göstergeleri ve takometreler; stroboskoplar) yer alan ürünlerin parça ve aksesuarları
265185 CPA 26.51.65 (Hidrolik veya pnömatik otomatik ayar veya kontrol alet ve cihazları), 26.51.66 (Başka yerde sınıflandırılmamış ölçüm veya kontrol alet, cihaz ve makineleri) ve 26.51.70 de (Termostatlar, monostatlar ve diğer otomatik ayar veya kontrol alet ve cihazları)yer alan alet ve cihazların parça ve aksesuarları
265186 CPA 26.51.11 (Yön bulma pusulaları; diğer seyrüsefer alet ve cihazları) ve 26.51.62 de (Makineler ve cihazlar, malzemelerin mekanik özelliklerini test etmek için) yer alan alet ve cihazların parça ve aksesuarları