TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Ana demir ve çelik ürünleri ile ferro alaşımların imalatı
İllere Göre Üretici Dağılımı (PRODCOM)

Lütfen ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

Üretim KoduFaaliyet Adı
241011 Pik demir ve manganezli dökme demir (aynalı demir), külçe (pik), blok veya diğer birincil formda
241012 Ferro alaşımlar
241013 Demirli ürünler (demir cevherinin doğrudan indirgenmesiyle elde edilenler) ve diğer sünger demir ürünleri, pelet, parça veya benzer şekillerde; demir (demir içeriği ağırlığına göre en az % 99.94 olan), pelet, parça veya benzer şekillerde
241014 Granüller ve tozlar, pik demirden ve manganezli dökme demirden (aynalı demir) veya çelikten olanlar
241021 Alaşımsız çelik (kütük (ingot) veya diğer birincil formda) ve yarı mamul alaşımsız çelik ürünler
241022 Paslanmaz çelik (kütük (ingot) veya diğer birincil formda) ve yarı mamul paslanmaz çelik ürünler
241023 Diğer çelik alaşımları (kütük (ingot) veya diğer birincil formda) ve diğer alaşımlı çelikten yarı mamul ürünler
241031 Haddelenmiş yassı ürünler, alaşımsız çelikten, sıcak haddeden daha fazla işlenmemiş, genişliği >= 600 mm
241032 Haddelenmiş yassı ürünler, alaşımsız çelikten, sıcak haddeden daha fazla işlenmemiş, genişliği < 600 mm
241033 Haddelenmiş yassı ürünler, paslanmaz çelikten, sıcak haddeden daha fazla işlenmemiş, genişliği >= 600 mm
241034 Haddelenmiş yassı ürünler, paslanmaz çelikten, sıcak haddeden daha fazla işlenmemiş, genişliği < 600 mm
241035 Haddelenmiş yassı ürünler, diğer alaşımlı çelikten, sıcak haddeden daha fazla işlenmemiş, genişliği >= 600 mm
241036 Haddelenmiş yassı ürünler, diğer alaşımlı çelikten, sıcak haddeden daha fazla işlenmemiş, genişliği < 600 mm (silisyumlu elektrik çeliği/transformatör çeliği ürünleri hariç)
241041 Haddelenmiş yassı ürünler, alaşımsız çelikten, soğuk haddeden daha fazla işlenmemiş, genişliği >= 600 mm
241042 Haddelenmiş yassı ürünler, paslanmaz çelikten, soğuk haddeden daha fazla işlenmemiş, genişliği >= 600 mm
241043 Haddelenmiş yassı ürünler, diğer alaşımlı çelikten, soğuk haddeden daha fazla işlenmemiş, genişliği >= 600 mm
241051 Haddelenmiş yassı ürünler, alaşımsız çelikten, genişliği >= 600 mm, çeşitli tekniklerle kaplanmış
241052 Haddelenmiş yassı ürünler, diğer alaşımlı çelikten, genişliği >= 600 mm, çeşitli tekniklerle kaplanmış
241053 Haddelenmiş yassı ürünler, silisyumlu elektrik çeliğinden/transformatör çeliğinden, genişliği >= 600 mm
241054 Haddelenmiş yassı ürünler, silisyumlu elektrik çeliğinden/transformatör çeliğinden, genişliği < 600 mm
241055 Haddelenmiş yassı ürünler, yüksek hız çeliğinden, genişliği < 600 mm
241061 Bar ve çubuklar, sıcak haddelenmiş, kangal şeklinde, alaşımsız çelikten
241062 Diğer bar ve çubuklar, çelikten (dövme, sıcak haddeleme, sıcak çekme veya kalıptan çekme işlemlerinden daha ileri işlem görmemiş olanlar) (haddelendikten sonra bükülmüş olanlar dahil)
241063 Bar ve çubuklar, sıcak haddelenmiş, kangal şeklinde, paslanmaz çelikten
241064 Diğer bar ve çubuklar, paslanmaz çelikten (dövme, sıcak haddeleme, sıcak çekme veya kalıptan çekme işlemlerinden daha ileri işlem görmemiş olanlar) (haddelendikten sonra bükülmüş olanlar dahil)
241065 Bar ve çubuklar, sıcak haddelenmiş, kangal şeklinde, diğer alaşımlı çelikten
241066 Diğer bar ve çubuklar, diğer alaşımlı çelikten (dövme, sıcak haddeleme, sıcak çekme veya kalıptan çekme işlemlerinden daha ileri işlem görmemiş olanlar) (haddelendikten sonra bükülmüş olanlar dahil)
241067 Bar ve çubuklar, içi boş, sondaj işlerinde kullanılanlar
241071 Açık profiller, alaşımsız çelikten (sıcak haddeleme, sıcak çekme veya kalıptan çekme işlemlerinden daha ileri işlem görmemiş olanlar)
241072 Açık profiller, paslanmaz çelikten (sıcak haddeleme, sıcak çekme veya kalıptan çekme işlemlerinden daha ileri işlem görmemiş olanlar)
241073 Açık profiller, diğer alaşımlı çelikten (sıcak haddeleme, sıcak çekme veya kalıptan çekme işlemlerinden daha ileri işlem görmemiş olanlar)
241074 Levha kazıkları (palplanş) ve kaynaklı açık profiller, çelikten
241075 Demir yolu veya tramvay yolu yapım malzemesi, çelikten