TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Kireç ve alçı imalatı
İllere Göre Üretici Dağılımı (PRODCOM)

Lütfen ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

Üretim KoduFaaliyet Adı
235210 Sönmemiş kireç, sönmüş kireç ve su kireci (su altında sertleşen kireç)
235220 Alçı
235230 Dolomit, yanmış (kalsine edilmiş) veya aglomera edilmiş