TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Eczacılığa ilişkin ilaçların imalatı
İllere Göre Üretici Dağılımı (PRODCOM)

Lütfen ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

Üretim KoduFaaliyet Adı
212011 Tıbbi ilaçlar, penisilin veya diğer antibiyotikleri içeren
212012 Tıbbi ilaçlar, hormon içeren fakat antibiyotik içermeyenler
212013 Tıbbi ilaçlar, alkaloidleri veya bunların türevlerini içeren, fakat hormon veya antibiyotik içermeyenler
212021 Antiserumlar ve aşılar
212022 Kimyasal kontraseptik müstahzarlar, hormon ve spermisit esaslı
212023 Diyagnostik (tanı) reaktifleri ve diğer eczacılık müstahzarları
212024 Yapışkanlı bandajlar, katgütler ve benzeri malzemeler; ilk yardım çantaları