TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Temel eczacılık ürünleri imalatı
İllere Göre Üretici Dağılımı (PRODCOM)

Lütfen ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

Üretim KoduFaaliyet Adı
211010 Salisilik asit, O-asetilsalisilik asit, bunların tuzları ve esterleri
211020 Lisin, glutamik asitler ve bunların tuzları; dörtlü amonyum tuzları ve hidroksitleri; fosfoaminolipitler; amidler ve bunların türevleri ve tuzları
211031 Başka yerde sınıflandırılmamış laktonlar, yalnızca azot atomları ile oluşan heterosiklik bileşikler; yapısında başka bir halkayla birleşmemiş pirazol halkası olan bileşikler; yapısında bir pirimidin halkası, bir piperazin halkası, başka bir halkayla birleşmemiş triazin halkası veya bir fenotiazin halkası olan bileşikler (daha fazla birleşmemiş olanlar); hidantoin ve türevleri
211032 Sülfonamidler
211040 Başka yerde sınıflandırılmamış şekerler, kimyasal olarak saf; başka yerde sınıflandırılmamış şeker eterleri ve esterleri ile bunların tuzları
211051 Provitaminler, vitaminler ve bunların türevleri
211052 Hormonlar ve bunların türevleri; esas itibariyle hormon olarak kullanılan diğer steroidler
211053 Glikosidler, bitkisel alkaloidler, bunların tuzları, eterleri, esterleri ve diğer türevleri
211054 Antibiyotikler (ilaç hammaddesi)
211060 Başka yerde sınıflandırılmamış salgı bezleri ve diğer organlar ile bunların ekstreleri ve diğer insan ve hayvan kaynaklı maddeler