TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kimyasal ürünlerin imalatı
İllere Göre Üretici Dağılımı (PRODCOM)

Lütfen ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

Üretim KoduFaaliyet Adı
205911 Fotoğrafçılıkta kullanılan tabaka ve filmler ile anında baskılanan filmler, hassaslaştırılmış, ışığa maruz kalmamış (hiç pozlanmamış) olanlar; fotoğraf basım kartları
205912 Fotoğrafçılıkta kullanılan hassas emülsiyonlar; fotoğrafçılıkta kullanılan başka yerde sınıflandırılmamış kimyasal müstahzarlar
205920 Hayvansal veya bitkisel katı ve sıvı yağlar, kimyasal olarak değiştirilmiş; yenilemeyen hayvansal veya bitkisel katı ve sıvı yağ karışımları
205930 Yazım ve çizim mürekkepleri ve diğer mürekkepler
205941 Yağlama müstahzarları
205942 Vuruntu önleyici müstahzarlar; mineral yağlar için katkı maddeleri ve benzeri ürünler
205943 Hidrolik fren sıvıları; antifriz müstahzarları ve buz çözücü hazır sıvılar
205951 Başka yerde sınıflandırılmamış peptonlar, diğer protein maddeleri ve bunların türevleri; deri tozu
205952 Model hamurları; dişçilik mumları ve dişçilikte kullanılan, alçıya dayalı diğer müstahzarlar; yangın söndürücüler için müstahzarlar ve dolum malzemeleri; mikro organizmaların gelişimi için hazır kültür ortamları; başka yerde sınıflandırılmamış kompozit diyagnostik (tanı) reaktifler veya laboratuvar reaktifleri
205953 Elektronikte kullanmak için disk formunda kimyasal elementler ile macun kıvamında (dope edilmiş) kimyasal bileşikler
205954 Aktif karbonlar
205955 Bitirme maddeleri, boya hammaddesi ve benzeri ürünlerin sabitlenmesini veya boyayıcılığını hızlandıran boya taşıyıcı maddeler
205956 Dekapaj (temizleme) müstahzarları; eritkenler; hazır vulkanizasyon hızlandırıcı maddeler; kauçuk veya plastikler için plastikleştirici bileşikler ve stabilizatörler; başka yerde sınıflandırılmamış katalitik müstahzarlar; başka yerde sınıflandırılmamış karışık alkilbenzenler ve karışık alkalinaftalenler
205957 Hazır bağlayıcılar, dökümhane kalıpları veya maçaları için; kimyasal ürünler
205959 Başka yerde sınıflandırılmamış çeşitli diğer kimyasal ürünler
205960 Jelatin ve jelatin türevleri, süt albüminleri dahil