TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Birincil formda plastik hammaddelerin imalatı
İllere Göre Üretici Dağılımı (PRODCOM)

Lütfen ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

Üretim KoduFaaliyet Adı
201610 Etilen polimerleri, birincil formda
201620 Stiren polimerleri, birincil formda
201630 Vinil klorür polimerleri veya diğer halojenli olefinlerin polimerleri, birincil formda
201640 Poliasetal, diğer polieterler ve epoksi reçineler (birincil formda); polikarbonatlar, alkit reçineler, polialil esterler ve diğer polyesterler (birincil formda)
201651 Propilenlerin veya diğer olefinlerin polimerleri, birincil formda
201652 Vinil asetatların veya diğer vinil esterlerin polimerleri ve diğer vinil polimerler, birincil formda
201653 Akrilik polimerler, birincil formda
201654 Poliamidler, birincil formda
201655 Üre reçineleri, tiyoüre ve melamin reçineleri, birincil formda
201656 Diğer amino reçineler, fenolik reçineler ve poliüretanlar, birincil formda
201657 Silisyumlar, birincil formda
201659 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer plastikler, birincil formda