TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Kimyasal gübre ve azot bileşiklerinin imalatı
İllere Göre Üretici Dağılımı (PRODCOM)

Lütfen ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

Üretim KoduFaaliyet Adı
201510 Nitrik asit; sülfonitrik asit; amonyak
201520 Amonyum klorür (nişadır); nitritler
201531 Üre
201532 Amonyum sülfat
201533 Amonyum nitrat
201534 Çift tuzlar ile kalsiyum nitrat ve amonyum nitrat karışımları
201535 Amonyum nitratla kalsiyum karbonatın veya diğer inorganik gübre olmayan maddelerin karışımı
201539 Diğer azotlu gübreler ve karışımları
201541 Süperfosfatlar
201549 Diğer fosfatlı gübreler
201551 Potasyum klorür (potasyum tuzu)
201552 Potasyum sülfat (potas sülfatı)
201559 Diğer potaslı gübreler
201560 Sodyum nitrat
201571 Gübreler, üç besin maddesi (azot, fosfor ve potasyum) içeren
201572 Diamonyum hidrojenortofosfat (diamonyum fosfat)
201573 Monoamonyum fosfat
201574 Gübreler, iki besin maddesi (azot ve fosfor) içeren
201575 Gübreler, iki besin maddesi (fosfor ve potasyum) içeren
201576 Potasyum nitratlar
201579 Başka yerde sınıflandırılmamış en az iki besin maddesi (azot, fosfat, potas) içeren mineral veya kimyasal gübreler
201580 Başka yerde sınıflandırılmamış hayvansal veya bitkisel gübreler