TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Diğer organik temel kimyasalların imalatı
İllere Göre Üretici Dağılımı (PRODCOM)

Lütfen ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

Üretim KoduFaaliyet Adı
201411 Asiklik (halkasız) hidrokarbonlar
201412 Siklik (halkalı) hidrokarbonlar
201413 Asiklik (halkasız) hidrokarbonların klorlanmış türevleri
201414 Hidrokarbonların sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri (halojenlenmiş olsun veya olmasın)
201419 Diğer hidrokarbon türevleri
201421 Sanayi tipi yağ alkolleri
201422 Monohidrik alkoller
201423 Dioller, polialkoller, siklik alkoller ve bunların türevleri
201424 Fenoller; fenol alkoller ve fenol türevleri
201431 Sanayi tipi monokarboksilik yağ asitleri; rafine işlemleri sırasında ortaya çıkan asit yağları
201432 Doymuş asiklik monokarboksilik asitler ve bunların türevleri
201433 Doymamış monokarboksilik, siklanik, siklenik veya sikloterpenik asiklik polikarboksilik asitler ve bunların türevleri
201434 Aromatik polikarboksilik ve karboksilik asitler (ilave oksijen fonksiyonlu) ve bunların türevleri (salisilik asit ve tuzları hariç)
201441 Amin fonksiyonlu bileşikler
201442 Oksijen fonksiyonlu amino bileşikler (lisin ve glutamik asitler hariç)
201443 Üreinler; karboksimid fonksiyonlu bileşikler, nitril fonksiyonlu bileşikler; bunların türevleri
201444 Diğer azot fonksiyonlu bileşikler
201451 Organo-kükürt bileşikler; diğer organo-inorganik bileşikler
201452 Başka yerde sınıflandırılmamış heterosiklik bileşikler; nükleik asitler ve bunların tuzları
201453 Fosforik esterler ve bunların tuzları veya diğer inorganik asit esterleri (hidrojen halojenür esterleri hariç) ve tuzları; ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri
201461 Aldehit fonksiyonlu bileşikler
201462 Keton ve kinon fonksiyonlu bileşikler
201463 Eterler, organik peroksitler, epoksitler, asetaller ve hemiasetaller ile bunların türevleri
201464 Başka yerde sınıflandırılmamış enzimler ve diğer organik bileşikler
201471 Bitkisel ürünlerin veya reçine ürünlerinin türevleri
201472 Odun kömürü
201473 Taşkömürü katranının yüksek sıcaklıkta damıtılması ile elde edilen yağ ve diğer ürünler ile benzeri ürünler
201474 Etil alkol (doğal özellikleri değiştirilmemiş (denature edilmemiş), alkol derecesi % 80 veya daha fazla olan)
201475 Etil alkol ve diğer alkoller (doğal özellikleri değiştirilmiş (denature edilmiş), herhangi bir derecede olan)