TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Diğer inorganik temel kimyasal maddelerin imalatı
İllere Göre Üretici Dağılımı (PRODCOM)

Lütfen ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

Üretim KoduFaaliyet Adı
201321 Metaloidler (yarı metaller)
201322 Ametallerin halojen veya kükürtlü bileşikleri
201323 Alkali veya toprak alkali metaller; nadir toprak metalleri, skandium ve itriyum; cıva
201324 Hidrojen klorür; oleum; difosfor pentaoksit; diğer inorganik asitler; silisyum ve kükürt dioksit
201325 Oksitler, hidroksitler ve peroksitler; hidrazin ve hidroksilamin ile bunların inorganik tuzları
201331 Metalik halojenler
201332 Hipokloritler, kloratlar ve perkloratlar
201341 Sülfidler (sülfürler), sülfitler ve sülfatlar
201342 Fosfinatlar, fosfonatlar, fosfatlar, polifosfatlar ve nitratlar (potasyumlu olanlar hariç)
201343 Karbonatlar
201351 Oksometalik veya peroksometalik asitlerin tuzları; koloidal değerli metaller
201352 Başka yerde sınıflandırılmamış inorganik bileşikler (damıtık su dahil); amalgamlar (değerli metallerin amalgamları hariç)
201361 Başka yerde sınıflandırılmamış izotoplar ve bunların bileşikleri (ağır su dahil)
201362 Siyanürler (siyanid), siyanür oksitler ve kompleks siyanürler; fülminatlar, siyanatlar ve tiyosiyanatlar; silikatlar; boratlar; perboratlar; inorganik asitlerin veya peroksoasitlerin diğer tuzları
201363 Hidrojen peroksit
201364 Fosfidler; karbürler; hidritler; nitritler; azitler; silisidler ve boridler
201365 Nadir toprak metallerinin bileşikleri ile itriyum veya skandiyum bileşikleri
201366 Kükürt (süblime kükürt, çöktürülmüş kükürt, koloidal kükürt hariç)
201367 Kavrulmuş demir piritler
201368 Piezo-elektrik kuvarsları; diğer sentetik veya yeniden oluşturulmuş değerli veya yarı değerli taşlar (işlenmemiş)