TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı
İllere Göre Üretici Dağılımı (PRODCOM)

Lütfen ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

Üretim KoduFaaliyet Adı
192011 Briket kömürü, yumurta biçiminde (pres kömür) olanlar ve benzeri katı yakıtlar (taşkömüründen imal edilmiş)
192012 Briket kömürü, yumurta biçiminde (pres kömür) olanlar ve benzeri katı yakıtlar (linyitten imal edilmiş)
192013 Briket kömürü, yumurta biçiminde (pres kömür) olanlar ve benzeri katı yakıtlar (turbadan imal edilmiş)
192021 Benzin, hava taşıtlarında kullanılanlar dahil
192022 Jet yakıtı, benzin tipi
192023 Başka yerde sınıflandırılmamış hafif petrol yağları, hafif müstahzarlar
192024 Gazyağı
192025 Jet yakıtı, gazyağı tipi
192026 Gaz oiller (motorin dahil)
192027 Başka yerde sınıflandırılmamış orta petrol yağları; orta müstahzarlar
192028 Başka yerde sınıflandırılmamış petrol türevi yakıtlar
192029 Başka yerde sınıflandırılmamış petrolden makine yağları (yağlama yağları); ağır müstahzarlar
192031 Propan ve bütan, sıvılaştırılmış
192032 Etilen, propilen, bütilen, bütadien ve diğer petrol gazları veya gazlı hidrokarbonlar (doğal gaz hariç)
192041 Saf vazelin; parafin mumu; petrol mumu ve diğer mumlar
192042 Petrol koku; petrol bitümü ve diğer petrol yağlarının artıkları