TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Diğer matbaacılık
İllere Göre Üretici Dağılımı (PRODCOM)

Lütfen ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

Üretim KoduFaaliyet Adı
181211 Posta pulu, damga pulu, matbu belgeler, tapu senetleri, akıllı kart, çek ve diğer kıymetli evrakların ve benzerlerinin basım hizmetleri
181212 Tanıtım katalogları, tanıtım broşürleri, posterler ve diğer basılı ilanların basım hizmetleri
181213 Gazete, dergi ve süreli yayınların basım hizmetleri (haftada dört kereden az yayınlananlar)
181214 Kitap, harita, hidrografi veya her türlü benzeri haritalar, resim, desen, fotoğraf ve kartpostal basım hizmetleri
181219 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer basım hizmetleri