TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Etin işlenmesi ve saklanması
İllere Göre Üretici Dağılımı (PRODCOM)

Lütfen ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

Üretim KoduFaaliyet Adı
101111 Büyükbaş hayvan eti, taze veya soğutulmuş
101112 Domuz eti, taze veya soğutulmuş
101113 Koyun eti, taze veya soğutulmuş
101114 Keçi eti, taze veya soğutulmuş
101115 At ve diğer at türü hayvanların etleri, taze veya soğutulmuş
101120 Büyükbaş hayvanlar ile domuz, koyun, keçi, at ve diğer at türü hayvanların yenilebilir sakatatları, taze veya soğutulmuş
101131 Büyükbaş hayvanların etleri, dondurulmuş
101132 Domuz eti, dondurulmuş
101133 Koyun eti, dondurulmuş
101134 Keçi eti, dondurulmuş
101135 At ve diğer at türü hayvanların etleri, dondurulmuş
101139 Diğer etler ve yenilebilir sakatatlar, taze, soğutulmuş ve dondurulmuş
101141 Posttan elde edilen yağlı yünler, yıkanmış yapağı dahil
101142 Ham post ve deriler, bütün halde (büyükbaş veya at türü hayvanların)
101143 Ham post ve deriler, bütün halde olanlar hariç (büyükbaş veya at türü hayvanların)
101144 Ham post ve deriler (koyun ve kuzuların)
101145 Ham post ve deriler (keçi ve oğlakların)
101150 Katı yağlar (büyükbaş hayvanlardan, koyunlardan, keçilerden ve domuzlardan elde edilenler)
101160 İşlenmemiş sakatatlar, yenilemeyen