TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç)
İllere Göre Üretici Dağılımı (PRODCOM)

Lütfen ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

Üretim KoduFaaliyet Adı
4612 Yakıtların, maden cevherlerinin, metallerin ve endüstriyel kimyasalların satışı ile ilgili aracılar
4671 Katı, sıvı ve gazlı yakıtlar ile bunlarla ilgili ürünlerin toptan ticareti
4672 Madenler ve maden cevherlerinin toptan ticareti