TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması
İllere Göre Üretici Dağılımı (PRODCOM)

Lütfen ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

Üretim KoduFaaliyet Adı
1811 Gazetelerin basımı
1812 Diğer matbaacılık
1813 Basım ve yayım öncesi hizmetler
1814 Ciltçilik ve ilgili hizmetler
1820 Kayıtlı medyanın çoğaltılması