TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Ormancılık ile endüstriyel ve yakacak odun üretimi
İllere Göre Üretici Dağılımı (PRODCOM)

Lütfen ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

Üretim KoduFaaliyet Adı
0210 Orman yetiştirme (Silvikültür) ve diğer ormancılık faaliyetleri
0240 Ormancılık için destekleyici faaliyetler