TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi
TOBB Sanayi Veri Tabanı

46.12.-Yakıtların, maden cevherlerinin, metallerin ve endüstriyel kimyasalların satışı ile ilgili aracılar

İllere Göre Dağılım

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
İl Adı
Kayıtlı
Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
ÇANAKKALE135133 072314905
Toplam135 133072314 905