TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi
TOBB Sanayi Veri Tabanı

03.11.-Deniz balıkçılığı

İllere Göre Dağılım

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
İl Adı
Kayıtlı
Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
ÇANAKKALE100 0112
İZMİR3399 111725191
Toplam439 9111826 193