TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi
TOBB Sanayi Veri Tabanı

26.70.25-Likit kristal cihazların, lazerlerin (lazer diyotlar hariç), başka yerde sınıflandırılmamış diğer optik alet ve cihazların parça ve aksesuarları

İllere Göre Üretim Kapasiteleri

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
* Kayıtlı üretici sayısı 3 ve daha az ise üretim kapasitesi bilgileri verilmemektedir
İl bazında üretim kapasitesi toplamları ürünün niteliğine bağlı olarak farklı birimlerde olabilir.
İl Adı
Kayıtlı
Üretici
Personel Bilgileri
Üretim Kapasitesi
M
T
U
İ
İD
Toplam
kilogram
ANKARA134 229745*
KONYA130 648865*
Toplam26 487715 110
*