TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi
TOBB Sanayi Veri Tabanı

26.70.24-Dürbün, monoküler dürbün ve diğer optik teleskopların; diğer astronomik (gök bilimle ilgili) aletlerin; optik mikroskopların parça ve aksesuarları

İllere Göre Üretim Kapasiteleri

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
* Kayıtlı üretici sayısı 3 ve daha az ise üretim kapasitesi bilgileri verilmemektedir
İl bazında üretim kapasitesi toplamları ürünün niteliğine bağlı olarak farklı birimlerde olabilir.
İl Adı
Kayıtlı
Üretici
Personel Bilgileri
Üretim Kapasitesi
M
T
U
İ
İD
Toplam
kilogram
ANKARA11713 010545*
Toplam117 130105 45
*