TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi
TOBB Sanayi Veri Tabanı

26.70.22-Dürbün, monoküler dürbün ve diğer optik teleskoplar; diğer astronomik (gök bilimle ilgili) aletler; optik mikroskoplar

İllere Göre Üretim Kapasiteleri

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
* Kayıtlı üretici sayısı 3 ve daha az ise üretim kapasitesi bilgileri verilmemektedir
İl bazında üretim kapasitesi toplamları ürünün niteliğine bağlı olarak farklı birimlerde olabilir.
İl Adı
Kayıtlı
Üretici
Personel Bilgileri
Üretim Kapasitesi
M
T
U
İ
İD
Toplam
adet
ANKARA71164618 07285193953,575
İSTANBUL42666 3451615612,036
YOZGAT24173 1548049658*
Toplam131231 75718597150 2753171,711