TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi
TOBB Sanayi Veri Tabanı

26.70.12-Fotoğraf makineleri (baskı klişesi veya silindiri hazırlamada kullanılanlar); fotoğraf makineleri (dokümanların mikrofilm, mikrofiş ve benzerleri üzerine kaydedilmesinde kullanılanlar)

İllere Göre Üretim Kapasiteleri

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
* Kayıtlı üretici sayısı 3 ve daha az ise üretim kapasitesi bilgileri verilmemektedir
İl bazında üretim kapasitesi toplamları ürünün niteliğine bağlı olarak farklı birimlerde olabilir.
İl Adı
Kayıtlı
Üretici
Personel Bilgileri
Üretim Kapasitesi
M
T
U
İ
İD
Toplam
adet
İZMİR1103 139861*
Toplam110 31398 61
*