TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi
TOBB Sanayi Veri Tabanı

26.51.82-CPA 26.51.12 (Telemetreler, teodolitler (açı ölçer) ve takometreler; diğer arazi ölçümü (mesaha), hidrografik, oşinografik, hidrolojik, meteorolojik veya jeofizik alet ve cihazları), 26.51.32 (Çizim masaları ve makineleri ile diğer çizim, işaretleme veya matematiksel hesaplama aletleri), 26.51.33 (Başka yerde sınıflandırılmamış uzunluk ölçüm aletleri, elle kullanılan (kumpaslar (çap pergelleri) ve mikrometreler dahil)), 26.51.4 (Elektrik miktarını veya iyonlaştırıcı radyasyonu ölçmek için kullanılan cihazlar), 26.51.5 (Diğer fiziki özellikleri kontrol etme için kullanılan aletler) de yer alan ürünlerin parça ve aksesuarları; mikrotomlar; başka yerde sınıflandırılmamış parçalar

İllere Göre Üretim Kapasiteleri

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
* Kayıtlı üretici sayısı 3 ve daha az ise üretim kapasitesi bilgileri verilmemektedir
İl bazında üretim kapasitesi toplamları ürünün niteliğine bağlı olarak farklı birimlerde olabilir.
İl Adı
Kayıtlı
Üretici
Personel Bilgileri
Üretim Kapasitesi
M
T
U
İ
İD
Toplam
kilogram
ANKARA232 36216**
İSTANBUL411599 11378118721863,619
KOCAELİ1159 7251066**
MANİSA213 0037**
Toplam9134 11321409133 8101,322,907