TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi
TOBB Sanayi Veri Tabanı

26.40.44-Başka yerde sınıflandırılmamış alıcı cihazlar, telsiz telefon ve telsiz telgraf için olanlar

İllere Göre Üretim Kapasiteleri

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
* Kayıtlı üretici sayısı 3 ve daha az ise üretim kapasitesi bilgileri verilmemektedir
İl bazında üretim kapasitesi toplamları ürünün niteliğine bağlı olarak farklı birimlerde olabilir.
İl Adı
Kayıtlı
Üretici
Personel Bilgileri
Üretim Kapasitesi
M
T
U
İ
İD
Toplam
adet
İSTANBUL172 01111*
İZMİR101 2418*
Toplam27 3252 19
*