TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi
TOBB Sanayi Veri Tabanı

26.40.32-Manyetik bant kaydediciler ve diğer ses kayıt cihazları

İllere Göre Üretim Kapasiteleri

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
* Kayıtlı üretici sayısı 3 ve daha az ise üretim kapasitesi bilgileri verilmemektedir
İl bazında üretim kapasitesi toplamları ürünün niteliğine bağlı olarak farklı birimlerde olabilir.
İl Adı
Kayıtlı
Üretici
Personel Bilgileri
Üretim Kapasitesi
M
T
U
İ
İD
Toplam
adet
ANKARA1621176 3301621433*
İSTANBUL382 014125*
Toplam470 11783314163 145827,328