TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi
TOBB Sanayi Veri Tabanı

26.40.11-Radyolar (araba için olanlar hariç), harici bir güç kaynağı olmaksızın çalışabilenler (pilli olanlar)

İllere Göre Üretim Kapasiteleri

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
* Kayıtlı üretici sayısı 3 ve daha az ise üretim kapasitesi bilgileri verilmemektedir
İl bazında üretim kapasitesi toplamları ürünün niteliğine bağlı olarak farklı birimlerde olabilir.
İl Adı
Kayıtlı
Üretici
Personel Bilgileri
Üretim Kapasitesi
M
T
U
İ
İD
Toplam
adet
ANKARA233110 02117181*
İSTANBUL253 11118128*
Toplam438 113113225 30965,500