TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi
TOBB Sanayi Veri Tabanı

26.30.12-İletim cihazları, alıcı cihazı olmayanlar

İllere Göre Üretim Kapasiteleri

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
* Kayıtlı üretici sayısı 3 ve daha az ise üretim kapasitesi bilgileri verilmemektedir
İl bazında üretim kapasitesi toplamları ürünün niteliğine bağlı olarak farklı birimlerde olabilir.
İl Adı
Kayıtlı
Üretici
Personel Bilgileri
Üretim Kapasitesi
M
T
U
İ
İD
Toplam
adet
İSTANBUL210828 0164201*
İZMİR102 0125*
Toplam3108 300266 206
*