TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi
TOBB Sanayi Veri Tabanı

21.10.31-Başka yerde sınıflandırılmamış laktonlar, yalnızca azot atomları ile oluşan heterosiklik bileşikler; yapısında başka bir halkayla birleşmemiş pirazol halkası olan bileşikler; yapısında bir pirimidin halkası, bir piperazin halkası, başka bir halkayla birleşmemiş triazin halkası veya bir fenotiazin halkası olan bileşikler (daha fazla birleşmemiş olanlar); hidantoin ve türevleri

İllere Göre Üretim Kapasiteleri

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
* Kayıtlı üretici sayısı 3 ve daha az ise üretim kapasitesi bilgileri verilmemektedir
İl bazında üretim kapasitesi toplamları ürünün niteliğine bağlı olarak farklı birimlerde olabilir.
İl Adı
Kayıtlı
Üretici
Personel Bilgileri
Üretim Kapasitesi
M
T
U
İ
İD
Toplam
kilogram
İSTANBUL100 0707*
İZMİR120 011821*
Toplam22 00188 28
*