TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi
TOBB Sanayi Veri Tabanı

21.10.20-Lisin, glutamik asitler ve bunların tuzları; dörtlü amonyum tuzları ve hidroksitleri; fosfoaminolipitler; amidler ve bunların türevleri ve tuzları

İllere Göre Üretim Kapasiteleri

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
* Kayıtlı üretici sayısı 3 ve daha az ise üretim kapasitesi bilgileri verilmemektedir
İl bazında üretim kapasitesi toplamları ürünün niteliğine bağlı olarak farklı birimlerde olabilir.
İl Adı
Kayıtlı
Üretici
Personel Bilgileri
Üretim Kapasitesi
M
T
U
İ
İD
Toplam
kilogram
BURSA130 225636*
DENİZLİ143 216227*
İSTANBUL22523 1216245267*
Toplam432 261620353 3300