TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi
TOBB Sanayi Veri Tabanı

21.10.10-Salisilik asit, O-asetilsalisilik asit, bunların tuzları ve esterleri

İllere Göre Üretim Kapasiteleri

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
* Kayıtlı üretici sayısı 3 ve daha az ise üretim kapasitesi bilgileri verilmemektedir
İl bazında üretim kapasitesi toplamları ürünün niteliğine bağlı olarak farklı birimlerde olabilir.
İl Adı
Kayıtlı
Üretici
Personel Bilgileri
Üretim Kapasitesi
M
T
U
İ
İD
Toplam
kilogram
SAKARYA13397 29169117445*
Toplam133 9729169117 445
*