TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi
TOBB Sanayi Veri Tabanı

18.13.10-Basım öncesi hizmetler

İllere Göre Üretim Kapasiteleri

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
* Kayıtlı üretici sayısı 3 ve daha az ise üretim kapasitesi bilgileri verilmemektedir
İl bazında üretim kapasitesi toplamları ürünün niteliğine bağlı olarak farklı birimlerde olabilir.
İl Adı
Kayıtlı
Üretici
Personel Bilgileri
Üretim Kapasitesi
M
T
U
İ
İD
Toplam
adet
ANKARA100 38516**
DENİZLİ100 1416**
İSTANBUL434 264732112331,400
Toplam63 4305938 13434,031,240