TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi
TOBB Sanayi Veri Tabanı

18.12.11-Posta pulu, damga pulu, matbu belgeler, tapu senetleri, akıllı kart, çek ve diğer kıymetli evrakların ve benzerlerinin basım hizmetleri

İllere Göre Üretim Kapasiteleri

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
* Kayıtlı üretici sayısı 3 ve daha az ise üretim kapasitesi bilgileri verilmemektedir
İl bazında üretim kapasitesi toplamları ürünün niteliğine bağlı olarak farklı birimlerde olabilir.
İl Adı
Kayıtlı
Üretici
Personel Bilgileri
Üretim Kapasitesi
M
T
U
İ
İD
Toplam
adet
İSTANBUL6311416 101152031055833,150,000
KOCAELİ1520 0282578**
Toplam7316 43610143228 1133916,218,416