TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi
TOBB Sanayi Veri Tabanı

17.29.12-Filtre blokları, kalın tabakaları (slab) ve levhaları, kağıt hamurundan yapılmış

İllere Göre Üretim Kapasiteleri

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
* Kayıtlı üretici sayısı 3 ve daha az ise üretim kapasitesi bilgileri verilmemektedir
İl bazında üretim kapasitesi toplamları ürünün niteliğine bağlı olarak farklı birimlerde olabilir.
İl Adı
Kayıtlı
Üretici
Personel Bilgileri
Üretim Kapasitesi
M
T
U
İ
İD
Toplam
kilogram
ADANA100 013417**
ESKİŞEHİR163 00110**
Toplam26 30135 27
*