TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi
TOBB Sanayi Veri Tabanı

15.12.11-Saraçlık ve koşum takımı (herhangi bir hayvan için, herhangi bir malzemeden)

İllere Göre Üretim Kapasiteleri

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
* Kayıtlı üretici sayısı 3 ve daha az ise üretim kapasitesi bilgileri verilmemektedir
İl bazında üretim kapasitesi toplamları ürünün niteliğine bağlı olarak farklı birimlerde olabilir.
İl Adı
Kayıtlı
Üretici
Personel Bilgileri
Üretim Kapasitesi
M
T
U
İ
İD
Toplam
adet
ANKARA210 1935100*
BOLU100 034135*
ÇANAKKALE100 0819*
İSTANBUL200 014014*
İZMİR200 216422*
KARABÜK201 384290*
Toplam101 1624913 270720,458