TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi
TOBB Sanayi Veri Tabanı

10.81.11-Şeker kamışı veya şeker pancarı şekeri, ham (katı formda)

İllere Göre Üretim Kapasiteleri

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
* Kayıtlı üretici sayısı 3 ve daha az ise üretim kapasitesi bilgileri verilmemektedir
İl bazında üretim kapasitesi toplamları ürünün niteliğine bağlı olarak farklı birimlerde olabilir.
İl Adı
Kayıtlı
Üretici
Personel Bilgileri
Üretim Kapasitesi
M
T
U
İ
İD
Toplam
kilogram
ANTALYA100 0202*
KASTAMONU1971 2015557312*
SAKARYA1130 733421375*
SAMSUN131 68920119*
VAN1111 5736321453*
KARAMAN100 120425*
Toplam636 7391963123 1286289,230,000