TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi
TOBB Sanayi Veri Tabanı

10.31.12-Patates, kurutulmuş (kesilmiş veya dilimlenmiş olsun veya olmasın, fakat daha fazla hazırlanmamış)

İllere Göre Üretim Kapasiteleri

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
* Kayıtlı üretici sayısı 3 ve daha az ise üretim kapasitesi bilgileri verilmemektedir
İl bazında üretim kapasitesi toplamları ürünün niteliğine bağlı olarak farklı birimlerde olabilir.
İl Adı
Kayıtlı
Üretici
Personel Bilgileri
Üretim Kapasitesi
M
T
U
İ
İD
Toplam
kilogram
BURSA233 164374*
Toplam23 31643 74