TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi
TOBB Sanayi Veri Tabanı

10.20.26-Havyar ve havyar ikameleri

İllere Göre Üretim Kapasiteleri

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
* Kayıtlı üretici sayısı 3 ve daha az ise üretim kapasitesi bilgileri verilmemektedir
İl bazında üretim kapasitesi toplamları ürünün niteliğine bağlı olarak farklı birimlerde olabilir.
İl Adı
Kayıtlı
Üretici
Personel Bilgileri
Üretim Kapasitesi
M
T
U
İ
İD
Toplam
kilogram
ADANA111 0305*
İZMİR111 08919*
SAMSUN174 32098231*
Toplam39 6322017 255
*