TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi
TOBB Sanayi Veri Tabanı

10.20.22-Balık ciğeri ve yumurtası (kurutulmuş, tütsülenmiş, tuzlanmış veya salamura edilmiş); insan tüketimine uygun balık unları, kaba unları ve peletleri

İllere Göre Üretim Kapasiteleri

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
* Kayıtlı üretici sayısı 3 ve daha az ise üretim kapasitesi bilgileri verilmemektedir
İl bazında üretim kapasitesi toplamları ürünün niteliğine bağlı olarak farklı birimlerde olabilir.
İl Adı
Kayıtlı
Üretici
Personel Bilgileri
Üretim Kapasitesi
M
T
U
İ
İD
Toplam
kilogram
ÇANAKKALE11118 4985501068*
TRABZON121 4351254*
Toplam213 198102062 1122