TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri
İllere Göre Üretici Dağılımı

Lütfen ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

Üretim KoduFaaliyet Adı
0111 Tahılların (pirinç hariç), baklagillerin ve yağlı tohumların yetiştirilmesi
0113 Sebze, kavun-karpuz, kök ve yumru sebzelerin yetiştirilmesi
0125 Diğer ağaç ve çalı meyvelerinin ve sert kabuklu meyvelerin yetiştirilmesi
0141 Sütü sağılan büyük baş hayvan yetiştiriciliği
0145 Koyun ve keçi yetiştiriciliği
0146 Domuz yetiştiriciliği
0147 Kümes hayvanları yetiştiriciliği
0149 Diğer hayvan yetiştiriciliği
0150 Karma çiftçilik
0161 Bitkisel üretimi destekleyici faaliyetler
0162 Hayvan üretimini destekleyici faaliyetler
0170 Avcılık, tuzakla avlanma ve ilgili hizmet faaliyetleri