TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Hava taşıtları ve uzay araçları ile bunlarla ilgili makinelerin imalatı
İllere Göre Üretim Kapasiteleri

Lütfen ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

Üretim KoduFaaliyet Adı
303011 Hava taşıtları için kıvılcım ateşlemeli motorlar
303012 Turbo jetler ve turbo pervaneli motorlar (turbo propeller)
303013 Tepkili motorlar, turbo-jetler hariç
303014 Yer uçuş eğitim cihazları ve bunların parçaları
303015 Hava taşıtları için kıvılcım ateşlemeli motor parçaları
303016 Turbo jet veya turbo pervaneli motor parçaları
303020 Balon ve zeplinler; planör, delta kanatlı planör ve diğer motorsuz hava taşıtları
303031 Helikopterler
303032 Uçaklar ve diğer hava taşıtları, boş ağırlığı <= 2000 kg
303033 Uçaklar ve diğer hava taşıtları, 2000 kg < yüksüz ağırlığı <= 15000 kg olanlar
303034 Uçaklar ve diğer hava taşıtları, yüksüz ağırlığı > 15000 kg olanlar
303040 Uzay araçları (uydu dahil) ve uzay aracı fırlatma araçları
303050 Hava taşıtlarının ve uzay araçlarının diğer parçaları
303060 Hava taşıtlarının ve hava taşıtı motorlarının revizyondan geçirilmesi ve değiştirilmesi hizmetleri