TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Tarım ve ormancılık makinelerinin imalatı
İllere Göre Üretim Kapasiteleri

Lütfen ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

Üretim KoduFaaliyet Adı
283010 Yaya kontrollü traktörler
283021 Traktörler, motor gücü <= 37 kW olanlar
283022 Traktörler, motor gücü > 37 kW fakat motor gücü <= 59 kW olanlar
283023 Traktörler, motor gücü > 59 kW olanlar
283031 Pulluklar
283032 Tırmıklar, skarifikatörler (kazıyıcılar), kültivatörler, ot temizleyiciler ve çapa makineleri (elle kullanılanlar hariç)
283033 Mibzerler, fide ve fidan dikim makineleri
283034 Gübre yayma ve saçma makineleri
283039 Diğer toprak makineleri
283040 Çim biçme makineleri, çimenlik, park veya spor sahaları için
283051 Başka yerde sınıflandırılmamış çim biçme makineleri (traktörlere monte etmek için kesici barlar dahil)
283052 Saman yapma makineleri
283053 Ot ve saman balyalama makineleri (ot ve samanları toplayıp demet ve balya yapmaya özgü olanlar dahil, balyaları kaldırma fonksiyonu dahil)
283054 Kök ve yumru hasat makineleri
283059 Başka yerde sınıflandırılmamış hasat ve harman makineleri
283060 Sıvı veya toz atma, dağıtma veya püskürtme makineleri, tarım veya bahçecilik için
283070 Kendinden yüklemeli veya kendinden boşaltmalı römork veya yarı römorklar (tarım için)
283081 Temizleme, tasnif etme veya derecelendirme makineleri (yumurta, meyve ve diğer tarımsal ürünler için) (tohum, tahıl veya kuru baklagiller hariç)
283082 Süt sağma makineleri
283083 Hayvan yemi hazırlama makineleri ve cihazları
283084 Civcivler için ana makineleri ve kuluçka makineleri
283085 Kümes hayvanları muhafaza makineleri
283086 Başka yerde sınıflandırılmamış tarım, bahçecilik, ormancılık, kümes hayvancılığı veya arıcılık amaçlı makineler
283091 Başka yerde sınıflandırılmamış hasat ve harman makinelerinin parçaları
283092 Toprak makinelerinin parçaları
283093 Diğer tarım makinelerinin parçaları
283094 Başka yerde sınıflandırılmamış süt ve süt ürünleri makinelerinin parçaları