TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer genel amaçlı makinelerin imalatı
İllere Göre Üretim Kapasiteleri

Lütfen ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

Üretim KoduFaaliyet Adı
282911 Gaz veya su gazı jeneratörleri; asetilen gazı jeneratörleri ve benzerleri; damıtma veya rektifiye araçları
282912 Filtreleme veya arıtma makineleri ve cihazları, sıvılar için
282913 Yağ filtreleri, yakıt filtreleri ve hava filtreleri, içten yanmalı motorlar için
282921 Şişeleri veya diğer muhafaza kaplarını temizleme, doldurma, paketleme veya ambalajlama için makineler
282922 Yangın söndürücüler, püskürtme tabancaları, buhar veya kum püskürtme makineleri ile benzeri mekanik cihazlar (tarımsal amaçlı kullanılanlar hariç)
282923 Metal tabakalardan contalar; mekanik salmastralar
282931 Baskül ve kantarlar, sanayi tipi; konveyörlerdeki ürünlerin sürekli ölçümü için tartılar; sabit ağırlıklı tartılar ve önceden belirlenen bir ağırlığa göre ölçüm yapan tartılar
282932 Kişisel veya ev tipi tartı aletleri ve baskülleri
282939 Diğer tartma ve ölçüm makineleri
282941 Başka yerde sınıflandırılmamış santrifüjler
282942 Kalender veya diğer hadde makineleri (metal ve cam hariç)
282943 Otomatik ürün satış (vending) makineleri
282950 Bulaşık makineleri, sanayi tipi
282960 Başka yerde sınıflandırılmamış makineler, maddelerin ısı değişimi yoluyla işlenmesi için olanlar
282970 Elektrikli olmayan makine ve cihazlar (alevle lehimleme, sert lehimleme veya kaynak yapma için olanlar) ve bunların parçaları; gazla çalışan yüzey temperleme (menevişleme) makine ve cihazları
282981 Gaz veya su gazı jeneratörlerinin parçaları
282982 Santrifüjlerin parçaları; sıvı veya gazlar için filtreleme veya arıtma makine ve cihazlarının parçaları
282983 Kalender veya diğer hadde makinelerinin parçaları; spreyleme makinelerinin parçaları, tartma makineleri için ağırlıklar (kilo, gram vb.)
282984 Başka yerde sınıflandırılmamış makine parçaları, elektrik bağlantı parçası içermeyenler
282985 Bulaşık makinesinin parçaları; temizleme, doldurma, paketleme veya ambalajlama makinelerinin parçaları
282986 Alevle lehimleme, sert lehimleme veya kaynak yapma için kullanılan elektrikli olmayan makine ve cihazların parçaları; gazla çalışan yüzey temperleme (menevişleme) makine ve cihazlarının parçaları