TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Kireç ve alçı imalatı
İllere Göre Üretim Kapasiteleri

Lütfen ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

Üretim KoduFaaliyet Adı
235210 Sönmemiş kireç, sönmüş kireç ve su kireci (su altında sertleşen kireç)
235220 Alçı
235230 Dolomit, yanmış (kalsine edilmiş) veya aglomera edilmiş

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ - Bilgi Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Dumlupınar Bulvarı No: 252 (Eskişehir Yolu 9. km.) 06530 - ANKARA
TEL: +312 218 23 05 | E-posta: bem@tobb.org.tr