TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Ana Faaliyetin İllere Göre Dağılımı

İllere göre dağılım için ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
Kod
Faaliyet Açıklama
Kayıtlı Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
01 Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri653830 50259214475131517763
02 Ormancılık ile endüstriyel ve yakacak odun üretimi23 051108126
03 Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği23130 492950563776
05 Kömür ve linyit çıkartılması1681866 20911255026034211545063
06 Ham petrol ve doğal gaz çıkarımı8136 199110328106879
07 Metal cevherleri madenciliği2891566 882174413989141622273
08 Diğer madencilik ve taş ocakçılığı34625796 558388927374110387108265
10 Gıda ürünlerinin imalatı1038312737 109222325427698540547367781
11 İçeceklerin imalatı5771088 1153121515827298122461
12 Tütün ürünleri imalatı79332 11389933049425815
13 Tekstil ürünlerinin imalatı79808555 102382842041355648950511677
14 Giyim eşyalarının imalatı59373455 30261571734650734692406227
15 Deri ve ilgili ürünlerin imalatı1720544 581282755584531565277
16 Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç); saz, saman ve benzeri malzemelerden örülerek yapılan eşyaların imalatı24852440 2206806056313796277213
17 Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı19293020 30928717643271424193987
18 Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması15251587 17345907419301002961253
19 Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı3632488 3445165618066467230975
20 Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı425614386 141191137912062929986193466
21 Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı2772546 2848113413650592826822
22 Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı710011028 116901797022785838633310984
23 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı59477686 89571732116597625023231699
24 Ana metal sanayii298211295 104671285014345424459206045
25 Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç)1123124241 235443197930132054471440977
26 Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı171318158 159493251475241370399461
27 Elektrikli teçhizat imalatı375817412 161491219914961226166224922
28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı922327532 221692434621168242441332635
29 Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı217318565 140451124715579723572225048
30 Diğer ulaşım araçlarının imalatı91212315 115043749372911123681663
31 Mobilya imalatı39663225 31551303310383116922141035
32 Diğer imalatlar21934523 5550415948624952972485
33 Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı2205432 89838497069416629814
35 Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı10794285 10334621949328806380276
38 Atığın toplanması, ıslahı ve bertarafı faaliyetleri; maddelerin geri kazanımı26212786 1999460557508746474780
45 Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı555424 550728818642724324721
46 Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç)448993 827102911901287217771
52 Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler192179 13820739909737573
56 Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri14391311 447457827917302937639
62 Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler111622937 89583815584670144623
82 Büro yönetimi, büro destek ve iş destek faaliyetleri17883895 31554215563001265282485
96 Diğer hizmet faaliyetleri2949 3041647135946

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ - Bilgi Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Dumlupınar Bulvarı No: 252 (Eskişehir Yolu 9. km.) 06530 - ANKARA
TEL: +312 218 23 05 | E-posta: bem@tobb.org.tr