TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Ana Faaliyetin İllere Göre Dağılımı

İllere göre dağılım için ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
Kod
Faaliyet Açıklama
Kayıtlı Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
01 Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri588719 44959212778122215847
02 Ormancılık ile endüstriyel ve yakacak odun üretimi32 07707116
03 Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği23155 281560971878
05 Kömür ve linyit çıkartılması1761377 18151031019740156635212
06 Ham petrol ve doğal gaz çıkarımı8131 18211128498806
07 Metal cevherleri madenciliği2761285 697231613519131120072
08 Diğer madencilik ve taş ocakçılığı32405523 689489687253310063105050
10 Gıda ürünlerinin imalatı942611972 105072189926421839563351437
11 İçeceklerin imalatı5371069 1191142116640284423277
12 Tütün ürünleri imalatı51282 6596125699084481
13 Tekstil ürünlerinin imalatı69987698 97792554537359043565462267
14 Giyim eşyalarının imalatı49212822 29341342828636529428336531
15 Deri ve ilgili ürünlerin imalatı1407507 667280845878451054453
16 Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç); saz, saman ve benzeri malzemelerden örülerek yapılan eşyaların imalatı20492085 1868709751521738070271
17 Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı16232588 28257371584991211783945
18 Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması13571448 1600501338996869255783
19 Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı3512477 3318202319435475832139
20 Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı353012341 127571112110773827008173715
21 Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı2292314 2027118211264584523145
22 Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı63879839 109461643221764734954293546
23 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı56647273 83251828717146725045233972
24 Ana metal sanayii27649422 97941298113646822514193834
25 Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç)975218332 183173018928017648438397258
26 Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı129414456 106802744431561192883350
27 Elektrikli teçhizat imalatı321415134 142741060114164623721208738
28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı800023206 198052239619826337257304627
29 Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı195115965 105881111915004420403209176
30 Diğer ulaşım araçlarının imalatı7689103 8961297028540883861061
31 Mobilya imalatı34152963 30311178810245716049136690
32 Diğer imalatlar17933793 4072392541911786461735
33 Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı1864263 68646336855416622949
35 Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı8763488 10986574442069732171633
38 Atığın toplanması, ıslahı ve bertarafı faaliyetleri; maddelerin geri kazanımı21392358 2030407049265582863894
45 Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı501356 511027309415720724832
46 Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç)5751049 936119512877347019722
52 Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler179177 11317832066696187
56 Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri13691271 457469829747319739461
62 Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler74816907 51572103347481230480
82 Büro yönetimi, büro destek ve iş destek faaliyetleri16593515 28614605510921148975414
96 Diğer hizmet faaliyetleri2247 2223578175889

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ - Bilgi Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Dumlupınar Bulvarı No: 252 (Eskişehir Yolu 9. km.) 06530 - ANKARA
TEL: +312 218 23 05 | E-posta: bem@tobb.org.tr