TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Ana Faaliyetin İllere Göre Dağılımı

İllere göre dağılım için ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
Kod
Faaliyet Açıklama
Kayıtlı Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
01 Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri584719 44758012515118615534
02 Ormancılık ile endüstriyel ve yakacak odun üretimi32 07707116
03 Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği24166 311561174897
05 Kömür ve linyit çıkartılması1771379 18141028419896157435351
06 Ham petrol ve doğal gaz çıkarımı8131 18211128498806
07 Metal cevherleri madenciliği2741239 680213812981114219115
08 Diğer madencilik ve taş ocakçılığı32415545 683689707309310141105678
10 Gıda ürünlerinin imalatı942311970 104472196326395239536351167
11 İçeceklerin imalatı5371092 1160142816494284423130
12 Tütün ürünleri imalatı50279 11016125639074913
13 Tekstil ürünlerinin imalatı70107692 98402588337827143776467422
14 Giyim eşyalarının imalatı49222868 28821346528710829648337520
15 Deri ve ilgili ürünlerin imalatı1423509 664274346737454255278
16 Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç); saz, saman ve benzeri malzemelerden örülerek yapılan eşyaların imalatı20792160 2024715952752749371908
17 Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı16332612 29007512585821213084281
18 Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması13601443 1613502639132872355971
19 Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı3442497 3306201519280477231957
20 Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı355412419 127441119410851127236174818
21 Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı2312326 2047118911561593423579
22 Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı64439878 109091649421799535120294132
23 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı56867259 82941813317134525025233545
24 Ana metal sanayii27789479 98661295213726522368194586
25 Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç)983218508 184823038628246448961400615
26 Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı131314677 108002763433111212684091
27 Elektrikli teçhizat imalatı324215255 143941063014254424028210225
28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı806923437 198762241619944037398306282
29 Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı196616000 105491115914944920395208544
30 Diğer ulaşım araçlarının imalatı7829332 9153299528797891261812
31 Mobilya imalatı34362929 29741179710232115953136378
32 Diğer imalatlar18043807 4038392342300785962097
33 Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı1834258 68606276816416022889
35 Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı8913489 11449577142283736172380
38 Atığın toplanması, ıslahı ve bertarafı faaliyetleri; maddelerin geri kazanımı21492331 1978399848618578463041
45 Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı518378 544928749695761026027
46 Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç)5791034 934120112655350319522
52 Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler170168 10916930375885915
56 Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri13661266 454468129661316139325
62 Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler80218209 54332143429499732329
82 Büro yönetimi, büro destek ve iş destek faaliyetleri16593510 28624670502511149874643
96 Diğer hizmet faaliyetleri2247 2223578175889

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ - Bilgi Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Dumlupınar Bulvarı No: 252 (Eskişehir Yolu 9. km.) 06530 - ANKARA
TEL: +312 218 23 05 | E-posta: bem@tobb.org.tr