TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Ana Faaliyetin İllere Göre Dağılımı

İllere göre dağılım için ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
Kod
Faaliyet Açıklama
Kayıtlı Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
01 Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri613726 46556612802118515811
02 Ormancılık ile endüstriyel ve yakacak odun üretimi32 07707116
03 Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği21142 411554565808
05 Kömür ve linyit çıkartılması1631667 2121943023679190239136
06 Ham petrol ve doğal gaz çıkarımı8115 13311132858745
07 Metal cevherleri madenciliği2641298 710175413796138821101
08 Diğer madencilik ve taş ocakçılığı32665828 695484607384210065107589
10 Gıda ürünlerinin imalatı943211808 102032142826056938653345532
11 İçeceklerin imalatı5411100 1250117615397285821868
12 Tütün ürünleri imalatı66247 9708223257934419
13 Tekstil ürünlerinin imalatı71407942 98982550138266845105473006
14 Giyim eşyalarının imalatı52573207 28761426731118531352364968
15 Deri ve ilgili ürünlerin imalatı1513531 671255648830476457704
16 Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç); saz, saman ve benzeri malzemelerden örülerek yapılan eşyaların imalatı21322161 1991702851285709269905
17 Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı17142643 28597307590601289985423
18 Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması14121465 1637506638463924455915
19 Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı3282443 3248181917998459130626
20 Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı364013299 134971077711247227787180532
21 Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı2542514 2690106912154563724766
22 Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı65329951 106401625121700235553292582
23 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı56197372 84291736616724024551229375
24 Ana metal sanayii277810235 101301239913714322988195548
25 Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç)1025320872 202483088528638450800411250
26 Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı147716338 121222900454881238989584
27 Elektrikli teçhizat imalatı338816552 152471120914545624286215876
28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı825525528 211272288420435339770317323
29 Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı200216928 116641119415372221899216656
30 Diğer ulaşım araçlarının imalatı82410223 97973187327291017368896
31 Mobilya imalatı35233059 2982116579896615614132728
32 Diğer imalatlar19304247 5220384844769844966643
33 Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı1884708 78987316430431924411
35 Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı9483885 11636576244195777575267
38 Atığın toplanması, ıslahı ve bertarafı faaliyetleri; maddelerin geri kazanımı23352511 1908367452650659967626
45 Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı515402 529128268468736824375
46 Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç)457877 84293210693272916213
52 Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler179163 12116134168226670
56 Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri13851301 439453528579306038102
62 Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler102021847 79593014706601040881
82 Büro yönetimi, büro destek ve iş destek faaliyetleri16423656 31023655523761171776538
96 Diğer hizmet faaliyetleri2746 2027584180902

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ - Bilgi Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Dumlupınar Bulvarı No: 252 (Eskişehir Yolu 9. km.) 06530 - ANKARA
TEL: +312 218 23 05 | E-posta: bem@tobb.org.tr