TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Ana Faaliyetin İllere Göre Dağılımı

İllere göre dağılım için ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
Kod
Faaliyet Açıklama
Kayıtlı Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
01 Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri631912 50757015029147318540
02 Ormancılık ile endüstriyel ve yakacak odun üretimi13 04944105
03 Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği23134 492951163786
05 Kömür ve linyit çıkartılması1531691 18301149722755204940298
06 Ham petrol ve doğal gaz çıkarımı10136 200112335104887
07 Metal cevherleri madenciliği2971616 920186813544142322055
08 Diğer madencilik ve taş ocakçılığı33585759 565684937177810078105575
10 Gıda ürünlerinin imalatı998112819 108562269227558740208364911
11 İçeceklerin imalatı5471147 1189119516323290922971
12 Tütün ürünleri imalatı77369 6759037699435846
13 Tekstil ürünlerinin imalatı81228917 103142894642760950431528256
14 Giyim eşyalarının imalatı57973552 31841564435211835819413397
15 Deri ve ilgili ürünlerin imalatı1662624 621277155727557665731
16 Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç); saz, saman ve benzeri malzemelerden örülerek yapılan eşyaların imalatı24082370 2225771753042768173268
17 Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı19393064 30088803658451511996646
18 Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması14331529 1989567240723949659469
19 Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı3592483 3426166717957468530798
20 Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı437214731 138581208112492230451198807
21 Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı2902614 2682119514370546027161
22 Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı691111387 117431792922878338803312636
23 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı58257848 89591728816242524447227918
24 Ana metal sanayii293211247 103001306214401924869206845
25 Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç)1097524708 232943196029704353669436239
26 Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı171319095 1631332014730613906100999
27 Elektrikli teçhizat imalatı368817670 165191165314919825671224542
28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı909627659 228472523720727542477329831
29 Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı217318342 145371128714761623280216797
30 Diğer ulaşım araçlarının imalatı87612493 118934766369591154684155
31 Mobilya imalatı38183230 31781234610168016607137809
32 Diğer imalatlar21894665 57274423548981011479966
33 Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı2156024 635916247522389229224
35 Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı10374113 8897638846702783174987
38 Atığın toplanması, ıslahı ve bertarafı faaliyetleri; maddelerin geri kazanımı25482806 2023485658798772076718
45 Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı523461 520027778166681423422
46 Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç)427983 835128611340279717354
52 Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler189195 13121935299256889
56 Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri13481252 407432126477280435608
62 Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler88424595 100654004524724846883
82 Büro yönetimi, büro destek ve iş destek faaliyetleri17613930 34894625567181256783156
96 Diğer hizmet faaliyetleri2750 2940635133931

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ - Bilgi Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Dumlupınar Bulvarı No: 252 (Eskişehir Yolu 9. km.) 06530 - ANKARA
TEL: +312 218 23 05 | E-posta: bem@tobb.org.tr