TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Ana Faaliyetin İllere Göre Dağılımı

İllere göre dağılım için ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
Kod
Faaliyet Açıklama
Kayıtlı Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
01 Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri567679 3675691058299913283
02 Ormancılık ile endüstriyel ve yakacak odun üretimi32 07707116
03 Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği22150 271560470866
05 Kömür ve linyit çıkartılması1771265 1808893419845140633662
06 Ham petrol ve doğal gaz çıkarımı8131 18211128498806
07 Metal cevherleri madenciliği2671235 693230312954128319412
08 Diğer madencilik ve taş ocakçılığı32025610 689091687213910108104889
10 Gıda ürünlerinin imalatı917811638 96852144525871139136343685
11 İçeceklerin imalatı5241034 1138129116366280822749
12 Tütün ürünleri imalatı50282 6576125669084476
13 Tekstil ürünlerinin imalatı68347533 97072496736642342199452993
14 Giyim eşyalarının imalatı47622734 28871308327715028604326065
15 Deri ve ilgili ürünlerin imalatı1359488 651274144576445852992
16 Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç); saz, saman ve benzeri malzemelerden örülerek yapılan eşyaların imalatı19972159 2040692751531762270629
17 Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı15622513 27097113571221193781934
18 Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması13251038 1536486238358816753995
19 Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı3332413 3286201719110470231637
20 Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı346912186 128081096410631126543171413
21 Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı2242222 1992114010651564622170
22 Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı62639596 104661613721305634298287136
23 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı55587079 82721796916695124497228299
24 Ana metal sanayii27289313 97131300813583022493193040
25 Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç)944618065 180262980627661748067392739
26 Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı125714116 105212707427681173182205
27 Elektrikli teçhizat imalatı312114999 141161076214072023746207675
28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı772622889 195782203319641036722301168
29 Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı190715843 105091105514862720256207308
30 Diğer ulaşım araçlarının imalatı7519029 8623299227856853558363
31 Mobilya imalatı32942947 29961156210134415912135097
32 Diğer imalatlar17373757 3936384941047770560478
33 Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı1834234 68126326912418522943
35 Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı7633397 10580555338991686367379
38 Atığın toplanması, ıslahı ve bertarafı faaliyetleri; maddelerin geri kazanımı21002329 1993398848277572162624
45 Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı494366 524127839270732825021
46 Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç)5611005 923116812551335019210
52 Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler180179 11117734776746231
56 Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri13551260 486468830489321040230
62 Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler48413557 39301942626367624015
82 Büro yönetimi, büro destek ve iş destek faaliyetleri16422792 24413090486781064969454
96 Diğer hizmet faaliyetleri2247 2123585172892

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ - Bilgi Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Dumlupınar Bulvarı No: 252 (Eskişehir Yolu 9. km.) 06530 - ANKARA
TEL: +312 218 23 05 | E-posta: bem@tobb.org.tr