TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Ana Faaliyetin İllere Göre Dağılımı

İllere göre dağılım için ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
Kod
Faaliyet Açıklama
Kayıtlı Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
01 Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri9231361 63777219161211324093
02 Ormancılık ile endüstriyel ve yakacak odun üretimi23 08846101
03 Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği24103 293057658797
05 Kömür ve linyit çıkartılması1961904 2049807728845367844696
06 Ham petrol ve doğal gaz çıkarımı21157 16042288159806
07 Metal cevherleri madenciliği3651940 1013348617791175629397
08 Diğer madencilik ve taş ocakçılığı37306924 5765113168479110998121775
10 Gıda ürünlerinin imalatı1199615072 134472642031731346163422720
11 İçeceklerin imalatı5961193 1172124716608309323468
12 Tütün ürünleri imalatı97432 734264475810927280
13 Tekstil ürünlerinin imalatı889410985 148983061047560757240593362
14 Giyim eşyalarının imalatı75563765 35861812643279141864503474
15 Deri ve ilgili ürünlerin imalatı2042805 774360970687749283580
16 Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç); saz, saman ve benzeri malzemelerden örülerek yapılan eşyaların imalatı34103395 289094467434511514101988
17 Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı23053841 401693018182217201117618
18 Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması15801587 19715462434921050763239
19 Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı3412524 2450143819587493331600
20 Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı505218891 153031521716097436917250739
21 Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı3243777 6251135317562948539506
22 Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı814015464 170122109529000348132393645
23 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı63839536 109282194919314227384268431
24 Ana metal sanayii359513108 113291496417536029191247697
25 Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç)1427238392 313634210137821669807563093
26 Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı209826790 2290748956532819001139478
27 Elektrikli teçhizat imalatı456024457 205671504120121032642296581
28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı1119135447 272503230626944752952421681
29 Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı304821651 163871448519509229173287212
30 Diğer ulaşım araçlarının imalatı113919474 1678271384746013861107694
31 Mobilya imalatı51244462 35941415412982320877173462
32 Diğer imalatlar28915580 716355037234912789103836
33 Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı2574851 1072921249006572132641
35 Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı15736249 1226999388872613004131700
38 Atığın toplanması, ıslahı ve bertarafı faaliyetleri; maddelerin geri kazanımı31923909 35416202754101022199957
45 Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı530604 610226558740759825782
46 Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç)452967 993122113233307619672
52 Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler206227 16223636778767334
56 Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri11511128 391387326772287435268
62 Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler115632813 133565828016956964513
82 Büro yönetimi, büro destek ve iş destek faaliyetleri20594322 37244833669961391996035
96 Diğer hizmet faaliyetleri2271 52791283891574