TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Ana Faaliyetin İllere Göre Dağılımı

İllere göre dağılım için ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
Kod
Faaliyet Açıklama
Kayıtlı Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
01 Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri642953 48956515476146118991
02 Ormancılık ile endüstriyel ve yakacak odun üretimi13 04904101
03 Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği21105 301745250654
05 Kömür ve linyit çıkartılması1601607 17061075422111193338445
06 Ham petrol ve doğal gaz çıkarımı14144 209120350107930
07 Metal cevherleri madenciliği2961669 944187613333145722397
08 Diğer madencilik ve taş ocakçılığı34065956 568589677521010272108421
10 Gıda ürünlerinin imalatı1026413259 112002284927920541038370325
11 İçeceklerin imalatı5461171 1254118016156301022961
12 Tütün ürünleri imalatı74374 681130404010066231
13 Tekstil ürünlerinin imalatı84999190 137052958043948252633546567
14 Giyim eşyalarının imalatı59623650 32651590536505236689427471
15 Deri ve ilgili ürünlerin imalatı1714663 613283558849599869249
16 Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç); saz, saman ve benzeri malzemelerden örülerek yapılan eşyaların imalatı24812423 2336780855119789875912
17 Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı19763208 314189636926115841101082
18 Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması14381503 2014581441815981461007
19 Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı3512519 3373162318074480330972
20 Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı448515800 142431317712724631781204662
21 Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı2952851 6383118614920682433003
22 Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı709011984 150781868923767540770328064
23 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı59317954 89471818516423124443229690
24 Ana metal sanayii298411432 103451314214923425454211944
25 Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç)1147825945 235283260530845255289451601
26 Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı176220301 1703131404948514152105315
27 Elektrikli teçhizat imalatı379718516 167141227115749325911234359
28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı943029175 232032549721768643223342908
29 Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı234019594 147811150115900024325230698
30 Diğer ulaşım araçlarının imalatı90512715 121205797384641160987477
31 Mobilya imalatı40033351 32571264310547117213142750
32 Diğer imalatlar22714801 62734431570651033883067
33 Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı2156015 948016166735446432294
35 Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı11034486 9682657051026830380850
38 Atığın toplanması, ıslahı ve bertarafı faaliyetleri; maddelerin geri kazanımı26402989 2438560563056855383220
45 Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı497404 520225357947681922922
46 Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç)440946 805124711632281117611
52 Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler186192 13821135758736921
56 Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri13301237 406446927212279336422
62 Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler90825247 104533814348734847828
82 Büro yönetimi, büro destek ve iş destek faaliyetleri17894004 35714627573001299383969
96 Diğer hizmet faaliyetleri3151 2843646133945

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ - Bilgi Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Dumlupınar Bulvarı No: 252 (Eskişehir Yolu 9. km.) 06530 - ANKARA
TEL: +312 218 23 05 | E-posta: bem@tobb.org.tr