TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Ana Faaliyetlere Göre Üretici Dağılımı

Lütfen ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
Kod
Faaliyet Açıklama
Kayıtlı Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
01 Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri554655 344551973793512309
02 Ormancılık ile endüstriyel ve yakacak odun üretimi32 07737119
03 Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği22150 311461470879
05 Kömür ve linyit çıkartılması1841301 1666878316895177830835
06 Ham petrol ve doğal gaz çıkarımı898 1668731097758
07 Metal cevherleri madenciliği2451145 739231812381120419192
08 Diğer madencilik ve taş ocakçılığı30675380 65809031694309710100942
10 Gıda ürünlerinin imalatı906811580 99622116625692839271341144
11 İçeceklerin imalatı5071062 1175137216539297023230
12 Tütün ürünleri imalatı44280 6586425579164477
13 Tekstil ürünlerinin imalatı66357408 95212481836449641743450511
14 Giyim eşyalarının imalatı45422704 28911269226682828237315451
15 Deri ve ilgili ürünlerin imalatı1292494 664266443161444351508
16 Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç); saz, saman ve benzeri malzemelerden örülerek yapılan eşyaların imalatı19212095 1936679649176729967633
17 Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı15182515 27497136561341202681174
18 Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması12671415 1743479637780872754603
19 Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı3322444 3214203119036458931422
20 Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı336712012 127181079510403125561167634
21 Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı2272266 2009116810525592822409
22 Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı60289253 103131558020857033773280809
23 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı53747041 84571765016659324272227279
24 Ana metal sanayii26389064 96421300813342822031190762
25 Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç)906517791 180682944426997647214384776
26 Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı116812854 100532552412361126078329
27 Elektrikli teçhizat imalatı297113566 135401023113602123052199558
28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı735121866 191382137019035235838292122
29 Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı184815478 102231055314230220050199547
30 Diğer ulaşım araçlarının imalatı6988109 7741332726008871155408
31 Mobilya imalatı31512841 2829110009808715379130610
32 Diğer imalatlar16593550 3920376639260761558289
33 Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı1713991 66795786406408321905
35 Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı7173302 9458559538374676664753
38 Atığın toplanması, ıslahı ve bertarafı faaliyetleri; maddelerin geri kazanımı20242233 1970387047050564461075
45 Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı487358 533426179110740724863
46 Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç)5541006 1014126312584333619401
52 Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler180151 9016335405945969
56 Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri13021223 500469429873319539597
62 Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler35411225 35011602219372421070
82 Büro yönetimi, büro destek ve iş destek faaliyetleri16113353 30834730498291147673259
96 Diğer hizmet faaliyetleri2334 1621176169460

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ - Bilgi Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Dumlupınar Bulvarı No: 252 (Eskişehir Yolu 9. km.) 06530 - ANKARA
TEL: +312 218 23 05 | E-posta: bem@tobb.org.tr