TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Ana Faaliyetlere Göre Üretici Dağılımı

Lütfen ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
Kod
Faaliyet Açıklama
Kayıtlı Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
01 Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri628809 49657314140128217348
02 Ormancılık ile endüstriyel ve yakacak odun üretimi23 051108126
03 Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği20123 432946860723
05 Kömür ve linyit çıkartılması1601827 21891193423826201942157
06 Ham petrol ve doğal gaz çıkarımı8139 19911032882858
07 Metal cevherleri madenciliği2841469 790171613830149821427
08 Diğer madencilik ve taş ocakçılığı32505785 560988467183410141105894
10 Gıda ürünlerinin imalatı982412222 106582248326876839250356618
11 İçeceklerin imalatı552998 1113124115423292321895
12 Tütün ürünleri imalatı77331 11329732469365742
13 Tekstil ürünlerinin imalatı74978304 100542751939447446877489002
14 Giyim eşyalarının imalatı56173327 28771507333185733663389552
15 Deri ve ilgili ürünlerin imalatı1645541 569267752841511662099
16 Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç); saz, saman ve benzeri malzemelerden örülerek yapılan eşyaların imalatı23102338 2092754053398757873171
17 Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı18192910 29808491614901363990057
18 Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması14641566 1673579740900993459936
19 Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı3442523 3378182817991465030887
20 Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı384513863 134651087311586128923185787
21 Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı2602457 2759107212729571025431
22 Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı674810588 111831729722067837017300522
23 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı56417414 85811675116067724323224609
24 Ana metal sanayii285111163 103711282114120824094202492
25 Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç)1063423409 229603088529403352730426211
26 Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı161317571 154743240469341362197680
27 Elektrikli teçhizat imalatı357316840 156381162314618525223218864
28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı870626767 216822337920509040850322171
29 Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı207018444 140541109015469023008223086
30 Diğer ulaşım araçlarının imalatı87311851 111643544362301097376154
31 Mobilya imalatı37473115 31071226610048216184136007
32 Diğer imalatlar20434381 5396387643564889866207
33 Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı2085334 88677776928411926192
35 Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı10274061 10542609848199773178668
38 Atığın toplanması, ıslahı ve bertarafı faaliyetleri; maddelerin geri kazanımı24722612 1867444955419698171734
45 Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı512412 511126798181688523297
46 Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç)434965 89797711404272417116
52 Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler182175 13518838199367333
56 Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri13911269 446448427441296736964
62 Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler107322216 85643635415615442771
82 Büro yönetimi, büro destek ve iş destek faaliyetleri17023686 30644243551731239080787
96 Diğer hizmet faaliyetleri2949 3041641133939

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ - Bilgi Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Dumlupınar Bulvarı No: 252 (Eskişehir Yolu 9. km.) 06530 - ANKARA
TEL: +312 218 23 05 | E-posta: bem@tobb.org.tr