TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Ana Faaliyetlere Göre Üretici Dağılımı

Lütfen ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
Kod
Faaliyet Açıklama
Kayıtlı Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
01 Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri566690 3675771062799913347
02 Ormancılık ile endüstriyel ve yakacak odun üretimi32 07737119
03 Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği23152 311561871887
05 Kömür ve linyit çıkartılması1831486 20361057320539182836866
06 Ham petrol ve doğal gaz çıkarımı9101 16991315100776
07 Metal cevherleri madenciliği2611258 697237713170132219610
08 Diğer madencilik ve taş ocakçılığı31525557 67399149704519906102541
10 Gıda ürünlerinin imalatı922211699 100932143525954739482344505
11 İçeceklerin imalatı5261102 1218142316878297223705
12 Tütün ürünleri imalatı47280 6565925198994415
13 Tekstil ürünlerinin imalatı67657493 93692494136648041963452447
14 Giyim eşyalarının imalatı46772715 28781289727229928386321018
15 Deri ve ilgili ürünlerin imalatı1331484 662265843448436551699
16 Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç); saz, saman ve benzeri malzemelerden örülerek yapılan eşyaların imalatı19622161 2005685550600744169391
17 Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı15472534 27797199569851193882048
18 Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması12991371 1688482137924870754657
19 Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı3312449 3268203719159475431774
20 Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı345112234 127511102710614926313171047
21 Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı2262289 2036116710809570922527
22 Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı62049507 104721592521264034366286514
23 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı54817053 82661770516758324282228275
24 Ana metal sanayii26899173 95421296013363822292190289
25 Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç)929818022 180372975427321547608388791
26 Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı121113969 102052595419891162980756
27 Elektrikli teçhizat imalatı306014753 139251082513977523627206395
28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı754622417 194012180419323036356296923
29 Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı188615819 103001078014441320448202802
30 Diğer ulaşım araçlarının imalatı7168305 7872337126613866355944
31 Mobilya imalatı32082903 2911112669904815555132103
32 Diğer imalatlar17213755 4092387740371775260031
33 Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı1794165 67215986684410822444
35 Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı7443414 10456559639944693367367
38 Atığın toplanması, ıslahı ve bertarafı faaliyetleri; maddelerin geri kazanımı20442287 1928389847349564161399
45 Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı503374 543728279210743925325
46 Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç)567983 904120611932330818545
52 Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler175175 10117630796215471
56 Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri13511253 484466430189319339890
62 Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler41512848 38001902435400923310
82 Büro yönetimi, büro destek ve iş destek faaliyetleri16523328 30424626499841149173270
96 Diğer hizmet faaliyetleri2334 1616155167432

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ - Bilgi Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Dumlupınar Bulvarı No: 252 (Eskişehir Yolu 9. km.) 06530 - ANKARA
TEL: +312 218 23 05 | E-posta: bem@tobb.org.tr