TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Ana Faaliyetlere Göre Üretici Dağılımı

Lütfen ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
Kod
Faaliyet Açıklama
Kayıtlı Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
01 Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri9111283 63269518718188123258
02 Ormancılık ile endüstriyel ve yakacak odun üretimi23 0672485
03 Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği2499 232851344708
05 Kömür ve linyit çıkartılması1881835 1678997925156355342357
06 Ham petrol ve doğal gaz çıkarımı20279 3071335462221487
07 Metal cevherleri madenciliği3781955 988315217773181629244
08 Diğer madencilik ve taş ocakçılığı37246668 5587108298410310759119965
10 Gıda ürünlerinin imalatı1258915093 130372677432454946515430082
11 İçeceklerin imalatı6271298 1285131317707337325258
12 Tütün ürünleri imalatı100430 744267475611077304
13 Tekstil ürünlerinin imalatı920711118 154023135149318458421612148
14 Giyim eşyalarının imalatı76733977 38171883344754143101521109
15 Deri ve ilgili ürünlerin imalatı2136891 830373572038752785232
16 Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç); saz, saman ve benzeri malzemelerden örülerek yapılan eşyaların imalatı36233345 2843104127519711786103850
17 Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı24143911 399194838177817562118476
18 Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması16361683 20875505453221082565646
19 Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı3472519 2439130019052475330727
20 Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı508618928 151791499315832237447248542
21 Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı3383889 67651557193021020242827
22 Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı831714364 173412085827949647629381825
23 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı64299256 105132194119214227135266745
24 Ana metal sanayii353813022 113851461617273528655244326
25 Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç)1431235133 294454160337442068986553478
26 Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı210927169 2205547466547519742140440
27 Elektrikli teçhizat imalatı452524051 204711446718991632163283629
28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı1129336041 272523187526727552392418968
29 Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı303322101 160911405718842729949272893
30 Diğer ulaşım araçlarının imalatı113923766 1992571814942916758119707
31 Mobilya imalatı52954124 36611516112723520512171238
32 Diğer imalatlar28206836 717754417043613021103405
33 Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı2565877 971721789042850836472
35 Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı14905867 1221394248012012274121664
38 Atığın toplanması, ıslahı ve bertarafı faaliyetleri; maddelerin geri kazanımı32144016 381063007779110120102731
45 Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı519635 6246265288341067029132
46 Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç)453942 1001121112723302819064
52 Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler198227 14423936728747251
56 Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri11621132 399402627286304136088
62 Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler118933007 129415377355954163557
82 Büro yönetimi, büro destek ve iş destek faaliyetleri21484390 36395134684471433798207
96 Diğer hizmet faaliyetleri2620 2236633102816