TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Ana Faaliyetlere Göre Üretici Dağılımı

Lütfen ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
Kod
Faaliyet Açıklama
Kayıtlı Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
01 Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri593738 44958512735120615800
02 Ormancılık ile endüstriyel ve yakacak odun üretimi32 07707116
03 Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği23156 291255666819
05 Kömür ve linyit çıkartılması1731375 18101028019797157835238
06 Ham petrol ve doğal gaz çıkarımı8131 18211128498806
07 Metal cevherleri madenciliği2751265 695214913213125419511
08 Diğer madencilik ve taş ocakçılığı32565579 685389987273210157105345
10 Gıda ürünlerinin imalatı951012080 105202219726546039912353526
11 İçeceklerin imalatı5421095 1174143516561287023249
12 Tütün ürünleri imalatı52281 11016725839094943
13 Tekstil ürünlerinin imalatı70827798 99162603438305744283473022
14 Giyim eşyalarının imalatı50002956 29131371829222430000343528
15 Deri ve ilgili ürünlerin imalatı1433505 645274546545447854984
16 Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç); saz, saman ve benzeri malzemelerden örülerek yapılan eşyaların imalatı21032157 2018713952739748371856
17 Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı16442604 29117570587401219584565
18 Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması13731455 1623502539379875956275
19 Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı3442477 3300199919312474931921
20 Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı357912466 128631129110976627238175767
21 Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı2352330 2035119011612596523654
22 Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı64699833 109171644421993235289295590
23 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı56807324 84651811217281625106235420
24 Ana metal sanayii27679620 99701299213835822720196290
25 Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç)983418307 184193022528117048916398765
26 Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı132714736 108922795433621204384242
27 Elektrikli teçhizat imalatı324815256 142431075114361723985211223
28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı797323226 196512219819832637164304269
29 Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı196416232 106591112614878320597208383
30 Diğer ulaşım araçlarının imalatı7869522 9215303729423906862888
31 Mobilya imalatı34482957 30421182910275716058137047
32 Diğer imalatlar18223822 4101393842621795462606
33 Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı1794104 41836336428363119147
35 Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı8963476 11352576042416735372406
38 Atığın toplanması, ıslahı ve bertarafı faaliyetleri; maddelerin geri kazanımı21692345 1978398649060575863459
45 Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı518382 562427649633779426218
46 Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç)5811036 936120712666351019550
52 Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler177173 11717633326236205
56 Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri13641265 449465629688314739308
62 Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler83218623 56742133502497733036
82 Büro yönetimi, büro destek ve iş destek faaliyetleri16603578 29534655521921163876876
96 Diğer hizmet faaliyetleri2347 2327578176895

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ - Bilgi Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Dumlupınar Bulvarı No: 252 (Eskişehir Yolu 9. km.) 06530 - ANKARA
TEL: +312 218 23 05 | E-posta: bem@tobb.org.tr