TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Ana Faaliyetlere Göre Üretici Dağılımı

Lütfen ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
Kod
Faaliyet Açıklama
Kayıtlı Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
01 Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri589738 46459512501119915584
02 Ormancılık ile endüstriyel ve yakacak odun üretimi32 07707116
03 Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği23156 291255666819
05 Kömür ve linyit çıkartılması1751422 18041143720729155337372
06 Ham petrol ve doğal gaz çıkarımı8131 18211128498806
07 Metal cevherleri madenciliği2701351 743224114228136120936
08 Diğer madencilik ve taş ocakçılığı32725513 685389777330310296106018
10 Gıda ürünlerinin imalatı946412004 105172188726528039674352590
11 İçeceklerin imalatı5471113 1195143516806294423607
12 Tütün ürünleri imalatı57282 11016725889124952
13 Tekstil ürünlerinin imalatı71627745 98672623838461544563474847
14 Giyim eşyalarının imalatı50822980 29011394229578530256347410
15 Deri ve ilgili ürünlerin imalatı1467513 646277747736454156292
16 Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç); saz, saman ve benzeri malzemelerden örülerek yapılan eşyaların imalatı21412180 2010715953611753372813
17 Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı16832615 29257675594571245285833
18 Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması13891430 1582509039154882256116
19 Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı3472419 3300201519321492032068
20 Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı365612576 128271141311076927631177392
21 Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı2382369 2078118011779549623444
22 Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı65449738 107671628221913435032294044
23 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı57327354 83261799917353924980235752
24 Ana metal sanayii27829565 100931300513840922889196543
25 Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç)1005518647 188533059528473249383403943
26 Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı135715054 110382826447371202386080
27 Elektrikli teçhizat imalatı329715462 144091092714422723988212374
28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı809723631 199332258020110437451308403
29 Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı198716304 108811097115052420763210432
30 Diğer ulaşım araçlarının imalatı8049523 9288303828978911062425
31 Mobilya imalatı34902955 30261166410141616004135441
32 Diğer imalatlar18443965 4175388344031796664185
33 Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı1824170 78036446620427023675
35 Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı9153454 11398579242023737372078
38 Atığın toplanması, ıslahı ve bertarafı faaliyetleri; maddelerin geri kazanımı22492340 1898402850377582764675
45 Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı523367 564128319646771526223
46 Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç)509886 76999011142298516966
52 Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler175173 11716736167316471
56 Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri13791285 471474930173321839997
62 Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler88419839 59522073824533735206
82 Büro yönetimi, büro destek ve iş destek faaliyetleri16383639 29784707524401167677316
96 Diğer hizmet faaliyetleri2647 2529592178915

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ - Bilgi Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Dumlupınar Bulvarı No: 252 (Eskişehir Yolu 9. km.) 06530 - ANKARA
TEL: +312 218 23 05 | E-posta: bem@tobb.org.tr