TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Ana Faaliyetlere Göre Üretici Dağılımı

Lütfen ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
Kod
Faaliyet Açıklama
Kayıtlı Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
01 Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri634921 51155915247146518750
02 Ormancılık ile endüstriyel ve yakacak odun üretimi13 04944105
03 Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği23134 472749162761
05 Kömür ve linyit çıkartılması1561682 18481173123355212541218
06 Ham petrol ve doğal gaz çıkarımı11139 203116340107905
07 Metal cevherleri madenciliği2991636 915185413453143921981
08 Diğer madencilik ve taş ocakçılığı33535812 567985087236810077106179
10 Gıda ürünlerinin imalatı1007713000 111692290627831240658368796
11 İçeceklerin imalatı5591186 1230120116616295423390
12 Tütün ürünleri imalatı72374 6849438029615915
13 Tekstil ürünlerinin imalatı82458971 135462919043182251571537275
14 Giyim eşyalarının imalatı58443554 32141558035649636126417898
15 Deri ve ilgili ürünlerin imalatı1697650 630280957877574568239
16 Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç); saz, saman ve benzeri malzemelerden örülerek yapılan eşyaların imalatı24352384 2254778354000771274359
17 Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı19483038 29958841671521525198084
18 Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması14261529 1978570741194961860086
19 Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı3552483 3441165417974469730830
20 Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı442415349 141271246012685730987202399
21 Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı2882731 6044121514618650931956
22 Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı694911431 148591785422929539427316723
23 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı58667836 87661752916260724398228469
24 Ana metal sanayii296511242 101491304014573824892207359
25 Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç)1113525454 235853235329971154551441334
26 Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı174119573 1554931744753513646100603
27 Elektrikli teçhizat imalatı372117842 165621181315302425940228284
28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı916028436 229172513621218442658335322
29 Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı221218973 147341127615281223621223192
30 Diğer ulaşım araçlarının imalatı88312642 119795663374161185886232
31 Mobilya imalatı38903297 32521256410392817074140865
32 Diğer imalatlar22194675 47344452558191013779955
33 Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı2186119 958616637671464933639
35 Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı10684291 9278653347777796976891
38 Atığın toplanması, ıslahı ve bertarafı faaliyetleri; maddelerin geri kazanımı25852918 2183512960217791178932
45 Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı503396 495626878052678322880
46 Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç)428980 828128111322278417366
52 Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler188198 13121736328706883
56 Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri13401244 383432726418275235472
62 Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler91024711 92513694568709446044
82 Büro yönetimi, büro destek ve iş destek faaliyetleri17553962 35574681569411272483569
96 Diğer hizmet faaliyetleri2650 2838639130929

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ - Bilgi Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Dumlupınar Bulvarı No: 252 (Eskişehir Yolu 9. km.) 06530 - ANKARA
TEL: +312 218 23 05 | E-posta: bem@tobb.org.tr