TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Ana Faaliyetlere Göre Üretici Dağılımı

Lütfen ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
Kod
Faaliyet Açıklama
Kayıtlı Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
01 Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri649927 48656615283146418773
02 Ormancılık ile endüstriyel ve yakacak odun üretimi13 04944105
03 Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği21116 412044753677
05 Kömür ve linyit çıkartılması1581698 17931184224807203842655
06 Ham petrol ve doğal gaz çıkarımı11139 203116340107905
07 Metal cevherleri madenciliği2921629 936184913278144822182
08 Diğer madencilik ve taş ocakçılığı33685891 574789627479810272107861
10 Gıda ürünlerinin imalatı1017513144 112852301627885340703369703
11 İçeceklerin imalatı5491180 1242119916286298023089
12 Tütün ürünleri imalatı72372 68810038659946019
13 Tekstil ürünlerinin imalatı83319120 135502942343289551927538871
14 Giyim eşyalarının imalatı58633599 32501576035878936241420197
15 Deri ve ilgili ürünlerin imalatı1686643 628278257892584568236
16 Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç); saz, saman ve benzeri malzemelerden örülerek yapılan eşyaların imalatı24492397 2291784354183776974709
17 Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı19623174 308990786843115809100282
18 Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması14291543 2025570040759951159582
19 Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı3522502 3266161917997472130685
20 Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı445115584 141501264412784131515204321
21 Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı2902803 6241123814645662532391
22 Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı701311671 149401833623222640043321243
23 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı58977827 88051792116263724405227461
24 Ana metal sanayii295411285 102151315714585325211208043
25 Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç)1128025549 233023240130230454752443964
26 Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı175820043 1678532144817013992103411
27 Elektrikli teçhizat imalatı377717981 165581184615361525884229094
28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı926628352 225632518621195342656334801
29 Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı226918996 146641133015444623969224921
30 Diğer ulaşım araçlarının imalatı89012607 121985688379941174786968
31 Mobilya imalatı39413336 32901272210541217250142801
32 Diğer imalatlar22464719 58854524563951039182049
33 Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı2156028 958616756861451932620
35 Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı10764360 9279656848809777177854
38 Atığın toplanması, ıslahı ve bertarafı faaliyetleri; maddelerin geri kazanımı26132893 2184541260835806579958
45 Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı493404 495925817939663922527
46 Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç)435988 842129911664288017843
52 Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler186198 13221336548716842
56 Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri13441248 407441427071278936266
62 Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler92324949 103323974313727847320
82 Büro yönetimi, büro destek ve iş destek faaliyetleri17573997 35344663568781271083253
96 Diğer hizmet faaliyetleri2651 2938632131925

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ - Bilgi Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Dumlupınar Bulvarı No: 252 (Eskişehir Yolu 9. km.) 06530 - ANKARA
TEL: +312 218 23 05 | E-posta: bem@tobb.org.tr