TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Ana Faaliyetlere Göre Üretici Dağılımı

Lütfen ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
Kod
Faaliyet Açıklama
Kayıtlı Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
01 Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri624802 49256213842127117018
02 Ormancılık ile endüstriyel ve yakacak odun üretimi33 071119130
03 Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği21131 452948963757
05 Kömür ve linyit çıkartılması1561798 22211201823124200141524
06 Ham petrol ve doğal gaz çıkarımı8139 19911032882858
07 Metal cevherleri madenciliği2841466 782165913794149821378
08 Diğer madencilik ve taş ocakçılığı32335795 562387667148610096105416
10 Gıda ürünlerinin imalatı969112185 105702241526694439127354456
11 İçeceklerin imalatı5571069 1146133016019302222795
12 Tütün ürünleri imalatı75331 11329832409365737
13 Tekstil ürünlerinin imalatı73998169 100292718339091646463484620
14 Giyim eşyalarının imalatı55583307 28751504132930733487386564
15 Deri ve ilgili ürünlerin imalatı1609498 543259550328494659265
16 Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç); saz, saman ve benzeri malzemelerden örülerek yapılan eşyaların imalatı22922319 2099748453539758573255
17 Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı17922885 30018461613101352889732
18 Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması14451541 1619566440549966759103
19 Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı3422525 3384182817996461830866
20 Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı379713677 133071082511528828582184458
21 Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı2612425 2747106612600563625170
22 Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı667910342 109851701821730736630296076
23 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı56147415 85771675216063724123224225
24 Ana metal sanayii281710990 102761257513961123936200240
25 Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç)1056223005 228093061329048451923420944
26 Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı156417623 152023144459991343696269
27 Elektrikli teçhizat imalatı353016771 156041148614549825063217802
28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı858126563 215232305919897039917314422
29 Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı203518225 139621083715308522638220513
30 Diğer ulaşım araçlarının imalatı86711564 110583340360491078575204
31 Mobilya imalatı37133120 31131227110066016203136224
32 Diğer imalatlar20284338 5458382542651880065189
33 Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı2075254 87877696854394525767
35 Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı10094018 10434610648030772778340
38 Atığın toplanması, ıslahı ve bertarafı faaliyetleri; maddelerin geri kazanımı24322598 1866422954544682370518
45 Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı505392 499725947986665922657
46 Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç)415937 90197611112266716717
52 Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler182176 13018639329277547
56 Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri13861251 439443127203291836579
62 Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler106122338 84353615371629142855
82 Büro yönetimi, büro destek ve iş destek faaliyetleri17073735 31194247546141238880334
96 Diğer hizmet faaliyetleri2949 3041641133939

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ - Bilgi Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Dumlupınar Bulvarı No: 252 (Eskişehir Yolu 9. km.) 06530 - ANKARA
TEL: +312 218 23 05 | E-posta: bem@tobb.org.tr