TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı
Faaliyetlere Göre Üretici Dağılımı

İllere Göre Dağılım için ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
Kod
Faaliyet Açıklama
Kayıtlı Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
33.11 Fabrikasyon metal ürünlerin onarımı221801 901377966174152
33.12 Makinelerin onarımı27102 2941322672871082
33.13 Elektronik veya optik ekipmanların onarımı2837 165023801384
33.14 Elektrikli ekipmanların onarımı780 13673261300850
33.15 Gemilerin ve teknelerin bakım ve onarımı54657 32331724918784834
33.16 Hava taşıtlarının ve uzay araçlarının bakım ve onarımı7431 5779040713397956
33.17 Diğer ulaşım ekipmanlarının bakım ve onarımı6180 1133614682352032
33.19 Diğer ekipmanların onarımı30 2423130
33.20 Sanayi makine ve ekipmanlarının kurulumu571826 9319910517174624
TOPLAM0

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ - Bilgi Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Dumlupınar Bulvarı No: 252 (Eskişehir Yolu 9. km.) 06530 - ANKARA
TEL: +312 218 23 05 | E-posta: bem@tobb.org.tr