TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı
Faaliyetlere Göre Üretici Dağılımı

İllere Göre Dağılım için ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
Kod
Faaliyet Açıklama
Kayıtlı Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
33.11 Fabrikasyon metal ürünlerin onarımı241803 901378096234173
33.12 Makinelerin onarımı28102 2991352722971105
33.13 Elektronik veya optik ekipmanların onarımı2837 165023801384
33.14 Elektrikli ekipmanların onarımı780 13673261300850
33.15 Gemilerin ve teknelerin bakım ve onarımı51699 33730924308734816
33.16 Hava taşıtlarının ve uzay araçlarının bakım ve onarımı5325 217002717073473
33.17 Diğer ulaşım ekipmanlarının bakım ve onarımı6180 1133614632352027
33.19 Diğer ekipmanların onarımı30 2423130
33.20 Sanayi makine ve ekipmanlarının kurulumu561822 9019310436994558
TOPLAM0

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ - Bilgi Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Dumlupınar Bulvarı No: 252 (Eskişehir Yolu 9. km.) 06530 - ANKARA
TEL: +312 218 23 05 | E-posta: bem@tobb.org.tr