TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı
Faaliyetlere Göre Üretici Dağılımı

İllere Göre Dağılım için ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
Kod
Faaliyet Açıklama
Kayıtlı Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
33.11 Fabrikasyon metal ürünlerin onarımı311813 904559406384350
33.12 Makinelerin onarımı2377 286118196291968
33.13 Elektronik veya optik ekipmanların onarımı2837 165023801384
33.14 Elektrikli ekipmanların onarımı754 14673235330838
33.15 Gemilerin ve teknelerin bakım ve onarımı49653 31028723488654631
33.16 Hava taşıtlarının ve uzay araçlarının bakım ve onarımı6464 4738065512247081
33.17 Diğer ulaşım ekipmanlarının bakım ve onarımı3165 71312892231751
33.19 Diğer ekipmanların onarımı30 2423130
33.20 Sanayi makine ve ekipmanlarının kurulumu581828 90711211436814671
TOPLAM0

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ - Bilgi Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Dumlupınar Bulvarı No: 252 (Eskişehir Yolu 9. km.) 06530 - ANKARA
TEL: +312 218 23 05 | E-posta: bem@tobb.org.tr