TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı
Faaliyetlere Göre Üretici Dağılımı

İllere Göre Dağılım için ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
Kod
Faaliyet Açıklama
Kayıtlı Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
33.11 Fabrikasyon metal ürünlerin onarımı262073 1277827977324961
33.12 Makinelerin onarımı31156 337852083781164
33.13 Elektronik veya optik ekipmanların onarımı31556 145243392046
33.14 Elektrikli ekipmanların onarımı690 207252056758
33.15 Gemilerin ve teknelerin bakım ve onarımı711147 5745073499114710825
33.16 Hava taşıtlarının ve uzay araçlarının bakım ve onarımı7630 6871043212319164
33.17 Diğer ulaşım ekipmanlarının bakım ve onarımı7226 1848663543271957
33.19 Diğer ekipmanların onarımı30 2322431
33.20 Sanayi makine ve ekipmanlarının kurulumu662208 14289011759305831
TOPLAM0

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ - Bilgi Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Dumlupınar Bulvarı No: 252 (Eskişehir Yolu 9. km.) 06530 - ANKARA
TEL: +312 218 23 05 | E-posta: bem@tobb.org.tr