TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı
Faaliyetlere Göre Üretici Dağılımı

İllere Göre Dağılım için ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
Kod
Faaliyet Açıklama
Kayıtlı Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
33.11 Fabrikasyon metal ürünlerin onarımı272076 1277838117314978
33.12 Makinelerin onarımı32156 345862213991207
33.13 Elektronik veya optik ekipmanların onarımı31556 145243392046
33.14 Elektrikli ekipmanların onarımı690 207252056758
33.15 Gemilerin ve teknelerin bakım ve onarımı711062 5484533221111410199
33.16 Hava taşıtlarının ve uzay araçlarının bakım ve onarımı6547 366703674935074
33.17 Diğer ulaşım ekipmanlarının bakım ve onarımı8403 25586613924943410
33.19 Diğer ekipmanların onarımı30 2322431
33.20 Sanayi makine ve ekipmanlarının kurulumu642192 13529111148875638
TOPLAM0

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ - Bilgi Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Dumlupınar Bulvarı No: 252 (Eskişehir Yolu 9. km.) 06530 - ANKARA
TEL: +312 218 23 05 | E-posta: bem@tobb.org.tr