TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı
Faaliyetlere Göre Üretici Dağılımı

İllere Göre Dağılım için ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
Kod
Faaliyet Açıklama
Kayıtlı Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
33.11 Fabrikasyon metal ürünlerin onarımı242225 1098697406974829
33.12 Makinelerin onarımı3177 231110217228863
33.13 Elektronik veya optik ekipmanların onarımı31067 138243011512
33.14 Elektrikli ekipmanların onarımı676 249440451649
33.15 Gemilerin ve teknelerin bakım ve onarımı64896 445411290910465863
33.16 Hava taşıtlarının ve uzay araçlarının bakım ve onarımı8548 6515035910238445
33.17 Diğer ulaşım ekipmanlarının bakım ve onarımı7228 2194512873382117
33.19 Diğer ekipmanların onarımı30 2423332
33.20 Sanayi makine ve ekipmanlarının kurulumu652344 11878910918555568
TOPLAM0

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ - Bilgi Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Dumlupınar Bulvarı No: 252 (Eskişehir Yolu 9. km.) 06530 - ANKARA
TEL: +312 218 23 05 | E-posta: bem@tobb.org.tr