TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı
Faaliyetlere Göre Üretici Dağılımı

İllere Göre Dağılım için ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
Kod
Faaliyet Açıklama
Kayıtlı Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
33.11 Fabrikasyon metal ürünlerin onarımı281812 903518986384302
33.12 Makinelerin onarımı28102 2991352722971105
33.13 Elektronik veya optik ekipmanların onarımı2837 165023801384
33.14 Elektrikli ekipmanların onarımı780 13673261300850
33.15 Gemilerin ve teknelerin bakım ve onarımı52701 33731124708754862
33.16 Hava taşıtlarının ve uzay araçlarının bakım ve onarımı7478 4852065512327217
33.17 Diğer ulaşım ekipmanlarının bakım ve onarımı5178 1061513742311904
33.19 Diğer ekipmanların onarımı30 2423130
33.20 Sanayi makine ve ekipmanlarının kurulumu571819 9059810466964564
TOPLAM0

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ - Bilgi Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Dumlupınar Bulvarı No: 252 (Eskişehir Yolu 9. km.) 06530 - ANKARA
TEL: +312 218 23 05 | E-posta: bem@tobb.org.tr