TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Diğer imalatlar
Faaliyetlere Göre Üretici Dağılımı

İllere Göre Dağılım için ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
Kod
Faaliyet Açıklama
Kayıtlı Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
32.11 Madeni para basımı213 20217123148
32.12 Mücevher ve benzeri eşyaların imalatı56467 2408169111142411658
32.13 İmitasyon (taklit) takılar ve ilgili eşyaların imalatı291 01933344397
32.20 Müzik aletleri imalatı190 72315333216
32.30 Spor malzemeleri imalatı11291 13130425784413547
32.40 Oyun ve oyuncak imalatı186106 13535044905785662
32.50 Tıbbi ve dişçilik ile ilgili araç ve gereçlerin imalatı7633647 4580178719318487334301
32.91 Süpürge ve fırça imalatı124184 16332745457085950
32.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer imalatlar449502 42293614691228518872
TOPLAM0

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ - Bilgi Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Dumlupınar Bulvarı No: 252 (Eskişehir Yolu 9. km.) 06530 - ANKARA
TEL: +312 218 23 05 | E-posta: bem@tobb.org.tr