TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Diğer ulaşım araçlarının imalatı
Faaliyetlere Göre Üretici Dağılımı

İllere Göre Dağılım için ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
Kod
Faaliyet Açıklama
Kayıtlı Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
30.11 Gemilerin ve yüzen yapıların inşası1801256 7307515153155711597
30.12 Eğlence ve spor amaçlı teknelerin yapımı110394 14437026045914210
30.20 Demir yolu lokomotifleri ve vagonlarının imalatı1292906 17575977741186215203
30.30 Hava taşıtları ve uzay araçları ile bunlarla ilgili makinelerin imalatı713484 50732842528259713997
30.40 Askeri savaş araçlarının imalatı50856 62326125377255010
30.91 Motosiklet imalatı4342 9215921884282923
30.92 Bisiklet ve engelli aracı imalatı82103 7420138315264735
30.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer ulaşım ekipmanlarının imalatı161346 655513487510507458
TOPLAM0

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ - Bilgi Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Dumlupınar Bulvarı No: 252 (Eskişehir Yolu 9. km.) 06530 - ANKARA
TEL: +312 218 23 05 | E-posta: bem@tobb.org.tr