TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Diğer ulaşım araçlarının imalatı
Faaliyetlere Göre Üretici Dağılımı

İllere Göre Dağılım için ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
Kod
Faaliyet Açıklama
Kayıtlı Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
30.11 Gemilerin ve yüzen yapıların inşası1881563 9429385980173315817
30.12 Eğlence ve spor amaçlı teknelerin yapımı133573 22449533106905448
30.20 Demir yolu lokomotifleri ve vagonlarının imalatı1593698 195969611710239721175
30.30 Hava taşıtları ve uzay araçları ile bunlarla ilgili makinelerin imalatı985141 69654393657344019656
30.40 Askeri savaş araçlarının imalatı781176 84034634159926775
30.91 Motosiklet imalatı4857 13121221725103093
30.92 Bisiklet ve engelli aracı imalatı100171 22430244487345879
30.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer ulaşım ekipmanlarının imalatı171430 613624563413838689
TOPLAM0

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ - Bilgi Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Dumlupınar Bulvarı No: 252 (Eskişehir Yolu 9. km.) 06530 - ANKARA
TEL: +312 218 23 05 | E-posta: bem@tobb.org.tr