TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Diğer ulaşım araçlarının imalatı
Faaliyetlere Göre Üretici Dağılımı

İllere Göre Dağılım için ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
Kod
Faaliyet Açıklama
Kayıtlı Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
30.11 Gemilerin ve yüzen yapıların inşası1911715 93310896459171217896
30.12 Eğlence ve spor amaçlı teknelerin yapımı125546 25758032316825780
30.20 Demir yolu lokomotifleri ve vagonlarının imalatı1513615 2147236110290250321448
30.30 Hava taşıtları ve uzay araçları ile bunlarla ilgili makinelerin imalatı935240 72644754048367920710
30.40 Askeri savaş araçlarının imalatı701286 1145340334610117134
30.91 Motosiklet imalatı5579 13721132105614241
30.92 Bisiklet ve engelli aracı imalatı95166 23430846437766167
30.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer ulaşım ekipmanlarının imalatı172444 612634579614418932
TOPLAM0

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ - Bilgi Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Dumlupınar Bulvarı No: 252 (Eskişehir Yolu 9. km.) 06530 - ANKARA
TEL: +312 218 23 05 | E-posta: bem@tobb.org.tr