TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Diğer ulaşım araçlarının imalatı
Faaliyetlere Göre Üretici Dağılımı

İllere Göre Dağılım için ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
Kod
Faaliyet Açıklama
Kayıtlı Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
30.11 Gemilerin ve yüzen yapıların inşası1721191 658783502915069990
30.12 Eğlence ve spor amaçlı teknelerin yapımı99330 11433324494793801
30.20 Demir yolu lokomotifleri ve vagonlarının imalatı1182868 174610747024213915014
30.30 Hava taşıtları ve uzay araçları ile bunlarla ilgili makinelerin imalatı632952 42192822343250512332
30.40 Askeri savaş araçlarının imalatı49715 54430323206494539
30.91 Motosiklet imalatı4031 9012517572832289
30.92 Bisiklet ve engelli aracı imalatı8196 7618835424904392
30.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer ulaşım ekipmanlarının imalatı144278 55444443148356444
TOPLAM0

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ - Bilgi Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Dumlupınar Bulvarı No: 252 (Eskişehir Yolu 9. km.) 06530 - ANKARA
TEL: +312 218 23 05 | E-posta: bem@tobb.org.tr