TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Diğer ulaşım araçlarının imalatı
Faaliyetlere Göre Üretici Dağılımı

İllere Göre Dağılım için ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
Kod
Faaliyet Açıklama
Kayıtlı Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
30.11 Gemilerin ve yüzen yapıların inşası1781248 6978095202152410320
30.12 Eğlence ve spor amaçlı teknelerin yapımı108368 12536526015404095
30.20 Demir yolu lokomotifleri ve vagonlarının imalatı1282901 17485877656186415096
30.30 Hava taşıtları ve uzay araçları ile bunlarla ilgili makinelerin imalatı653447 48162782431253313536
30.40 Askeri savaş araçlarının imalatı49847 61529924057304904
30.91 Motosiklet imalatı4133 8914417562772313
30.92 Bisiklet ve engelli aracı imalatı8098 7719136124934471
30.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer ulaşım ekipmanlarının imalatı153325 62648946389777074
TOPLAM0

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ - Bilgi Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Dumlupınar Bulvarı No: 252 (Eskişehir Yolu 9. km.) 06530 - ANKARA
TEL: +312 218 23 05 | E-posta: bem@tobb.org.tr