TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Diğer ulaşım araçlarının imalatı
Faaliyetlere Göre Üretici Dağılımı

İllere Göre Dağılım için ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
Kod
Faaliyet Açıklama
Kayıtlı Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
30.11 Gemilerin ve yüzen yapıların inşası1811256 7267645172156911637
30.12 Eğlence ve spor amaçlı teknelerin yapımı111387 13936625385744111
30.20 Demir yolu lokomotifleri ve vagonlarının imalatı1312912 17546227889184615339
30.30 Hava taşıtları ve uzay araçları ile bunlarla ilgili makinelerin imalatı723717 52453052677270414679
30.40 Askeri savaş araçlarının imalatı561043 72127431338946073
30.91 Motosiklet imalatı4644 9516622504323001
30.92 Bisiklet ve engelli aracı imalatı84102 7519437835054659
30.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer ulaşım ekipmanlarının imalatı160349 657523481110497406
TOPLAM0

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ - Bilgi Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Dumlupınar Bulvarı No: 252 (Eskişehir Yolu 9. km.) 06530 - ANKARA
TEL: +312 218 23 05 | E-posta: bem@tobb.org.tr