TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Diğer ulaşım araçlarının imalatı
Faaliyetlere Göre Üretici Dağılımı

İllere Göre Dağılım için ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
Kod
Faaliyet Açıklama
Kayıtlı Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
30.11 Gemilerin ve yüzen yapıların inşası1711188 6567744690152010025
30.12 Eğlence ve spor amaçlı teknelerin yapımı96339 12834925824984010
30.20 Demir yolu lokomotifleri ve vagonlarının imalatı1152704 166410586794207514458
30.30 Hava taşıtları ve uzay araçları ile bunlarla ilgili makinelerin imalatı592936 41852602276250012188
30.40 Askeri savaş araçlarının imalatı45710 53329623086414496
30.91 Motosiklet imalatı3833 9211818863692498
30.92 Bisiklet ve engelli aracı imalatı7990 7217733974584194
30.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer ulaşım ekipmanlarının imalatı140316 57246144709886826
TOPLAM0

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ - Bilgi Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Dumlupınar Bulvarı No: 252 (Eskişehir Yolu 9. km.) 06530 - ANKARA
TEL: +312 218 23 05 | E-posta: bem@tobb.org.tr