TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Elektrikli teçhizat imalatı
Faaliyetlere Göre Üretici Dağılımı

İllere Göre Dağılım için ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
Kod
Faaliyet Açıklama
Kayıtlı Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
27.11 Elektrik motorlarının, jeneratörlerin ve transformatörlerin imalatı4654383 4014207126166593642649
27.12 Elektrik dağıtım ve kontrol cihazları imalatı8556167 6305269025074708947874
27.20 Akümülatör ve pil imalatı50349 41314434686755074
27.31 Fiber optik kabloların imalatı16156 3899313432822263
27.32 Diğer elektronik ve elektrik telleri ve kablolarının imalatı212895 144195414630220020122
27.33 Kablolamada kullanılan gereçlerin imalatı2751313 150095913747286620624
27.40 Elektrikli aydınlatma ekipmanlarının imalatı7363862 3203204630007626445551
27.51 Elektrikli ev aletlerinin imalatı4322224 1570231944072416656794
27.52 Elektriksiz ev aletlerinin imalatı239554 509101611188172016926
27.90 Diğer elektrikli ekipmanların imalatı3323107 249398615713388626230
TOPLAM0

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ - Bilgi Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Dumlupınar Bulvarı No: 252 (Eskişehir Yolu 9. km.) 06530 - ANKARA
TEL: +312 218 23 05 | E-posta: bem@tobb.org.tr