TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Elektrikli teçhizat imalatı
Faaliyetlere Göre Üretici Dağılımı

İllere Göre Dağılım için ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
Kod
Faaliyet Açıklama
Kayıtlı Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
27.11 Elektrik motorlarının, jeneratörlerin ve transformatörlerin imalatı4804591 4223188626533572143036
27.12 Elektrik dağıtım ve kontrol cihazları imalatı9197346 6554270326919740051262
27.20 Akümülatör ve pil imalatı55349 40516936296805257
27.31 Fiber optik kabloların imalatı17152 3249513792502200
27.32 Diğer elektronik ve elektrik telleri ve kablolarının imalatı2171009 139694915558247321768
27.33 Kablolamada kullanılan gereçlerin imalatı2851436 149885914527304621955
27.40 Elektrikli aydınlatma ekipmanlarının imalatı8322332 2517208531835591344851
27.51 Elektrikli ev aletlerinin imalatı4622340 1773223944618422857690
27.52 Elektriksiz ev aletlerinin imalatı254609 539107312161180818180
27.90 Diğer elektrikli ekipmanların imalatı3573314 2569116815727400326813
TOPLAM0

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ - Bilgi Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Dumlupınar Bulvarı No: 252 (Eskişehir Yolu 9. km.) 06530 - ANKARA
TEL: +312 218 23 05 | E-posta: bem@tobb.org.tr