TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Elektrikli teçhizat imalatı
Faaliyetlere Göre Üretici Dağılımı

İllere Göre Dağılım için ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
Kod
Faaliyet Açıklama
Kayıtlı Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
27.11 Elektrik motorlarının, jeneratörlerin ve transformatörlerin imalatı4794509 4112204026461572442928
27.12 Elektrik dağıtım ve kontrol cihazları imalatı8997341 6512270626773751851190
27.20 Akümülatör ve pil imalatı59365 41417937077055395
27.31 Fiber optik kabloların imalatı17155 3899413342932265
27.32 Diğer elektronik ve elektrik telleri ve kablolarının imalatı211999 144993715049245021237
27.33 Kablolamada kullanılan gereçlerin imalatı2801388 149894114033304421493
27.40 Elektrikli aydınlatma ekipmanlarının imalatı7924054 3348213931473635247535
27.51 Elektrikli ev aletlerinin imalatı4422330 1718241044854413657940
27.52 Elektriksiz ev aletlerinin imalatı251592 515103111679170917516
27.90 Diğer elektrikli ekipmanların imalatı3433275 2561115315609395726587
TOPLAM0

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ - Bilgi Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Dumlupınar Bulvarı No: 252 (Eskişehir Yolu 9. km.) 06530 - ANKARA
TEL: +312 218 23 05 | E-posta: bem@tobb.org.tr