TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Elektrikli teçhizat imalatı
Faaliyetlere Göre Üretici Dağılımı

İllere Göre Dağılım için ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
Kod
Faaliyet Açıklama
Kayıtlı Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
27.11 Elektrik motorlarının, jeneratörlerin ve transformatörlerin imalatı6026446 5297212229677655150190
27.12 Elektrik dağıtım ve kontrol cihazları imalatı10507734 7341341526925808353763
27.20 Akümülatör ve pil imalatı811062 65717341969797067
27.31 Fiber optik kabloların imalatı17214 1697716352892384
27.32 Diğer elektronik ve elektrik telleri ve kablolarının imalatı2441180 1173100716096259222403
27.33 Kablolamada kullanılan gereçlerin imalatı3351852 2244100315053318323863
27.40 Elektrikli aydınlatma ekipmanlarının imalatı9402371 2877221824153510236832
27.51 Elektrikli ev aletlerinin imalatı5442583 2164233349864436164271
27.52 Elektriksiz ev aletlerinin imalatı255754 50485210619183616675
27.90 Diğer elektrikli ekipmanların imalatı4024277 3608145018195490932615
TOPLAM0

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ - Bilgi Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Dumlupınar Bulvarı No: 252 (Eskişehir Yolu 9. km.) 06530 - ANKARA
TEL: +312 218 23 05 | E-posta: bem@tobb.org.tr