TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Ana metal sanayii
Faaliyetlere Göre Üretici Dağılımı

İllere Göre Dağılım için ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
Kod
Faaliyet Açıklama
Kayıtlı Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
24.10 Ana demir ve çelik ürünleri ile ferro alaşımların imalatı2632596 3531373333528597249582
24.20 Çelikten tüpler, borular, içi boş profiller ve benzeri bağlantı parçalarının imalatı4361533 1440198718881310227058
24.31 Barların soğuk çekilmesi92189 12128528055664006
24.32 Dar şeritlerin soğuk haddelenmesi25229 17826824765163687
24.33 Soğuk şekillendirme veya katlama 333530 5419879301234213991
24.34 Tellerin soğuk çekilmesi116271 24247461958138000
24.41 Değerli metal üretimi110360 25922534117075598
24.42 Alüminyum üretimi4541391 1504260325090370235349
24.43 Kurşun, çinko ve kalay üretimi88115 10114321513262836
24.44 Bakır üretimi250935 1027100412901245518344
24.45 Demir dışı diğer metallerin üretimi2071 3810140396709
24.51 Demir döküm3881175 826124716705196022035
24.52 Çelik dökümü232720 5737278314110911565
24.53 Hafif metallerin dökümü326709 75770411564136815141
24.54 Diğer demir dışı metallerin dökümü106208 12820731655224248
TOPLAM0

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ - Bilgi Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Dumlupınar Bulvarı No: 252 (Eskişehir Yolu 9. km.) 06530 - ANKARA
TEL: +312 218 23 05 | E-posta: bem@tobb.org.tr