TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Ana metal sanayii
Faaliyetlere Göre Üretici Dağılımı

İllere Göre Dağılım için ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
Kod
Faaliyet Açıklama
Kayıtlı Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
24.10 Ana demir ve çelik ürünleri ile ferro alaşımların imalatı2752696 3568317835265620751503
24.20 Çelikten tüpler, borular, içi boş profiller ve benzeri bağlantı parçalarının imalatı4841634 1391223718944338627805
24.31 Barların soğuk çekilmesi90180 11421526935453767
24.32 Dar şeritlerin soğuk haddelenmesi26236 15032722415533566
24.33 Soğuk şekillendirme veya katlama 411719 586108110997268316265
24.34 Tellerin soğuk çekilmesi129353 28547064188888418
24.41 Değerli metal üretimi66511 37635737058216958
24.42 Alüminyum üretimi4881548 1517220125382409235786
24.43 Kurşun, çinko ve kalay üretimi103148 17816523523653208
24.44 Bakır üretimi2711017 998124313001260618883
24.45 Demir dışı diğer metallerin üretimi2891 45818591441220
24.51 Demir döküm4041443 833135117246198622947
24.52 Çelik dökümü2581258 8077969569152814059
24.53 Hafif metallerin dökümü355994 92388214175164218668
24.54 Diğer demir dışı metallerin dökümü117235 11422033414884402
TOPLAM0

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ - Bilgi Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Dumlupınar Bulvarı No: 252 (Eskişehir Yolu 9. km.) 06530 - ANKARA
TEL: +312 218 23 05 | E-posta: bem@tobb.org.tr