TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Ana metal sanayii
Faaliyetlere Göre Üretici Dağılımı

İllere Göre Dağılım için ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
Kod
Faaliyet Açıklama
Kayıtlı Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
24.10 Ana demir ve çelik ürünleri ile ferro alaşımların imalatı2772628 3534320635085625351296
24.20 Çelikten tüpler, borular, içi boş profiller ve benzeri bağlantı parçalarının imalatı4791592 1316241518483351227481
24.31 Barların soğuk çekilmesi87178 11120725035703589
24.32 Dar şeritlerin soğuk haddelenmesi28233 14950020945443559
24.33 Soğuk şekillendirme veya katlama 405736 534100810958275116000
24.34 Tellerin soğuk çekilmesi129364 25548769279128949
24.41 Değerli metal üretimi68466 34834237038476894
24.42 Alüminyum üretimi4861587 1667224026069437136984
24.43 Kurşun, çinko ve kalay üretimi99151 17715923543683209
24.44 Bakır üretimi2651040 905139312766239218514
24.45 Demir dışı diğer metallerin üretimi29115 7511612162201742
24.51 Demir döküm3831421 813132517156196322815
24.52 Çelik dökümü2431218 7817579333150213688
24.53 Hafif metallerin dökümü348956 89986013865165418291
24.54 Diğer demir dışı metallerin dökümü108271 12221333184524377
TOPLAM0

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ - Bilgi Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Dumlupınar Bulvarı No: 252 (Eskişehir Yolu 9. km.) 06530 - ANKARA
TEL: +312 218 23 05 | E-posta: bem@tobb.org.tr