TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Ana metal sanayii
Faaliyetlere Göre Üretici Dağılımı

İllere Göre Dağılım için ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
Kod
Faaliyet Açıklama
Kayıtlı Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
24.10 Ana demir ve çelik ürünleri ile ferro alaşımların imalatı2652566 3505372333229593749182
24.20 Çelikten tüpler, borular, içi boş profiller ve benzeri bağlantı parçalarının imalatı4301433 1380193218084285125793
24.31 Barların soğuk çekilmesi89190 11730127985844030
24.32 Dar şeritlerin soğuk haddelenmesi26229 17826824835173695
24.33 Soğuk şekillendirme veya katlama 332519 5369849363233014022
24.34 Tellerin soğuk çekilmesi114259 22447060887747846
24.41 Değerli metal üretimi115374 26623535217125744
24.42 Alüminyum üretimi4601356 1402267424646374834885
24.43 Kurşun, çinko ve kalay üretimi84111 9813920243162688
24.44 Bakır üretimi254930 102799412869247618318
24.45 Demir dışı diğer metallerin üretimi1971 3810139795702
24.51 Demir döküm3851156 859124416402203321817
24.52 Çelik dökümü227702 6157238043115311358
24.53 Hafif metallerin dökümü324703 75270611490134115031
24.54 Diğer demir dışı metallerin dökümü108209 12820331875204265
TOPLAM0

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ - Bilgi Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Dumlupınar Bulvarı No: 252 (Eskişehir Yolu 9. km.) 06530 - ANKARA
TEL: +312 218 23 05 | E-posta: bem@tobb.org.tr