TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Ana metal sanayii
Faaliyetlere Göre Üretici Dağılımı

İllere Göre Dağılım için ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
Kod
Faaliyet Açıklama
Kayıtlı Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
24.10 Ana demir ve çelik ürünleri ile ferro alaşımların imalatı2562526 3516381432638579148577
24.20 Çelikten tüpler, borular, içi boş profiller ve benzeri bağlantı parçalarının imalatı3911218 1220179617123277024277
24.31 Barların soğuk çekilmesi85186 11329227255583914
24.32 Dar şeritlerin soğuk haddelenmesi24211 23235922764603540
24.33 Soğuk şekillendirme veya katlama 317571 54410099588221014368
24.34 Tellerin soğuk çekilmesi114239 20546858327687543
24.41 Değerli metal üretimi115331 32523334026356187
24.42 Alüminyum üretimi4421380 1558273524419388535078
24.43 Kurşun, çinko ve kalay üretimi72126 12213318902672538
24.44 Bakır üretimi244848 84196712587248017750
24.45 Demir dışı diğer metallerin üretimi2083 4410342493747
24.51 Demir döküm3821133 867125616123203621537
24.52 Çelik dökümü231705 6137528164118511546
24.53 Hafif metallerin dökümü314646 66970611297129614652
24.54 Diğer demir dışı metallerin dökümü103213 12922231155284225
TOPLAM0

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ - Bilgi Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Dumlupınar Bulvarı No: 252 (Eskişehir Yolu 9. km.) 06530 - ANKARA
TEL: +312 218 23 05 | E-posta: bem@tobb.org.tr