TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Ana metal sanayii
Faaliyetlere Göre Üretici Dağılımı

İllere Göre Dağılım için ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
Kod
Faaliyet Açıklama
Kayıtlı Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
24.10 Ana demir ve çelik ürünleri ile ferro alaşımların imalatı2702553 3553374633870623450133
24.20 Çelikten tüpler, borular, içi boş profiller ve benzeri bağlantı parçalarının imalatı4441567 1460199719115314427398
24.31 Barların soğuk çekilmesi90183 11929427665663968
24.32 Dar şeritlerin soğuk haddelenmesi25229 17826824765163687
24.33 Soğuk şekillendirme veya katlama 325495 5059449022228613542
24.34 Tellerin soğuk çekilmesi117273 25947362028388050
24.41 Değerli metal üretimi113380 28226635197295812
24.42 Alüminyum üretimi4521399 1498256324961367335153
24.43 Kurşun, çinko ve kalay üretimi89124 9813322473832985
24.44 Bakır üretimi253945 102798712914244818343
24.45 Demir dışı diğer metallerin üretimi2176 38101429104748
24.51 Demir döküm3891174 824124716732197822077
24.52 Çelik dökümü236709 5847358187111511449
24.53 Hafif metallerin dökümü329682 84571511421128914991
24.54 Diğer demir dışı metallerin dökümü105207 12720631805184256
TOPLAM0

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ - Bilgi Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Dumlupınar Bulvarı No: 252 (Eskişehir Yolu 9. km.) 06530 - ANKARA
TEL: +312 218 23 05 | E-posta: bem@tobb.org.tr