TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Ana metal sanayii
Faaliyetlere Göre Üretici Dağılımı

İllere Göre Dağılım için ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
Kod
Faaliyet Açıklama
Kayıtlı Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
24.10 Ana demir ve çelik ürünleri ile ferro alaşımların imalatı2562727 3520331335023621851263
24.20 Çelikten tüpler, borular, içi boş profiller ve benzeri bağlantı parçalarının imalatı4591594 1398206618788332127393
24.31 Barların soğuk çekilmesi84177 11420725495403607
24.32 Dar şeritlerin soğuk haddelenmesi27249 16026425355713838
24.33 Soğuk şekillendirme veya katlama 385681 599104210508261315642
24.34 Tellerin soğuk çekilmesi124339 28047663618858345
24.41 Değerli metal üretimi65500 33433435938826279
24.42 Alüminyum üretimi4531468 1492217224199382534202
24.43 Kurşun, çinko ve kalay üretimi97144 17714522383453049
24.44 Bakır üretimi255977 924115512382259918055
24.45 Demir dışı diğer metallerin üretimi2572 2877531114822
24.51 Demir döküm3841392 800130816628192022140
24.52 Çelik dökümü2351219 7677609062141813327
24.53 Hafif metallerin dökümü335963 100286113505152417903
24.54 Diğer demir dışı metallerin dökümü108225 11220032034724216
TOPLAM0

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ - Bilgi Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Dumlupınar Bulvarı No: 252 (Eskişehir Yolu 9. km.) 06530 - ANKARA
TEL: +312 218 23 05 | E-posta: bem@tobb.org.tr