TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Ana metal sanayii
Faaliyetlere Göre Üretici Dağılımı

İllere Göre Dağılım için ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
Kod
Faaliyet Açıklama
Kayıtlı Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
24.10 Ana demir ve çelik ürünleri ile ferro alaşımların imalatı2592582 3492371832860591648792
24.20 Çelikten tüpler, borular, içi boş profiller ve benzeri bağlantı parçalarının imalatı4001185 1137182116133270623094
24.31 Barların soğuk çekilmesi83188 11228727095643900
24.32 Dar şeritlerin soğuk haddelenmesi26221 17226824095173609
24.33 Soğuk şekillendirme veya katlama 319507 50910069053220313547
24.34 Tellerin soğuk çekilmesi115249 20647759327777672
24.41 Değerli metal üretimi114376 26623935167125745
24.42 Alüminyum üretimi4481347 1514274024261375434704
24.43 Kurşun, çinko ve kalay üretimi75123 10514019472962611
24.44 Bakır üretimi255882 91597212909246418164
24.45 Demir dışı diğer metallerin üretimi1981 439837790689
24.51 Demir döküm3801136 858123316156200821513
24.52 Çelik dökümü225712 6267348160116411517
24.53 Hafif metallerin dökümü321675 71770511361132014818
24.54 Diğer demir dışı metallerin dökümü106211 12821131165164200
TOPLAM0

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ - Bilgi Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Dumlupınar Bulvarı No: 252 (Eskişehir Yolu 9. km.) 06530 - ANKARA
TEL: +312 218 23 05 | E-posta: bem@tobb.org.tr