TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Ana metal sanayii
Faaliyetlere Göre Üretici Dağılımı

İllere Göre Dağılım için ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
Kod
Faaliyet Açıklama
Kayıtlı Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
24.10 Ana demir ve çelik ürünleri ile ferro alaşımların imalatı2542637 3482345233904604249819
24.20 Çelikten tüpler, borular, içi boş profiller ve benzeri bağlantı parçalarının imalatı4491547 1378196618615325826910
24.31 Barların soğuk çekilmesi88156 9624525835413661
24.32 Dar şeritlerin soğuk haddelenmesi25228 17024524225213606
24.33 Soğuk şekillendirme veya katlama 351565 55710029664238714366
24.34 Tellerin soğuk çekilmesi115284 25849462938658199
24.41 Değerli metal üretimi81496 33434637878116410
24.42 Alüminyum üretimi4591372 1442214123968358233558
24.43 Kurşun, çinko ve kalay üretimi99150 18115623983643249
24.44 Bakır üretimi258951 898108012686245818095
24.45 Demir dışı diğer metallerin üretimi2570 30109503109821
24.51 Demir döküm3881217 865125516806189022158
24.52 Çelik dökümü2371180 7517648750142712995
24.53 Hafif metallerin dökümü324775 91473411803135215630
24.54 Diğer demir dışı metallerin dökümü107199 11219128964853901
TOPLAM0

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ - Bilgi Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Dumlupınar Bulvarı No: 252 (Eskişehir Yolu 9. km.) 06530 - ANKARA
TEL: +312 218 23 05 | E-posta: bem@tobb.org.tr