TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Ana metal sanayii
Faaliyetlere Göre Üretici Dağılımı

İllere Göre Dağılım için ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
Kod
Faaliyet Açıklama
Kayıtlı Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
24.10 Ana demir ve çelik ürünleri ile ferro alaşımların imalatı2912612 3478352335298642751926
24.20 Çelikten tüpler, borular, içi boş profiller ve benzeri bağlantı parçalarının imalatı4821645 1367242418996352928146
24.31 Barların soğuk çekilmesi95192 12824627595983943
24.32 Dar şeritlerin soğuk haddelenmesi29241 14950122925643786
24.33 Soğuk şekillendirme veya katlama 416760 557103411021286616251
24.34 Tellerin soğuk çekilmesi130358 25248669109188924
24.41 Değerli metal üretimi69495 35037239758447224
24.42 Alüminyum üretimi4831635 1721221927341442437349
24.43 Kurşun, çinko ve kalay üretimi99115 12815924523933247
24.44 Bakır üretimi2741002 838127812631238618153
24.45 Demir dışı diğer metallerin üretimi31117 8014513602321934
24.51 Demir döküm3851372 787128216381192721883
24.52 Çelik dökümü2471165 7467508766147913000
24.53 Hafif metallerin dökümü350989 90383113987172318495
24.54 Diğer demir dışı metallerin dökümü99214 11018726274153554
TOPLAM0

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ - Bilgi Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Dumlupınar Bulvarı No: 252 (Eskişehir Yolu 9. km.) 06530 - ANKARA
TEL: +312 218 23 05 | E-posta: bem@tobb.org.tr