TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Ana metal sanayii
Faaliyetlere Göre Üretici Dağılımı

İllere Göre Dağılım için ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
Kod
Faaliyet Açıklama
Kayıtlı Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
24.10 Ana demir ve çelik ürünleri ile ferro alaşımların imalatı2642544 3487369933055588648893
24.20 Çelikten tüpler, borular, içi boş profiller ve benzeri bağlantı parçalarının imalatı4201328 1212190317676291325145
24.31 Barların soğuk çekilmesi86188 11629627705793989
24.32 Dar şeritlerin soğuk haddelenmesi26227 17425124125213605
24.33 Soğuk şekillendirme veya katlama 328516 53110509301230413992
24.34 Tellerin soğuk çekilmesi115255 21546858907567615
24.41 Değerli metal üretimi114374 26623535177125740
24.42 Alüminyum üretimi4511399 1606274424731381835385
24.43 Kurşun, çinko ve kalay üretimi78115 9912419373152590
24.44 Bakır üretimi254889 91199813017249418331
24.45 Demir dışı diğer metallerin üretimi1981 4398383103708
24.51 Demir döküm3861154 851123316537204521943
24.52 Çelik dökümü231723 6217508282118011678
24.53 Hafif metallerin dökümü325703 75170911511134615059
24.54 Diğer demir dışı metallerin dökümü103210 12820331355134207
TOPLAM0

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ - Bilgi Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Dumlupınar Bulvarı No: 252 (Eskişehir Yolu 9. km.) 06530 - ANKARA
TEL: +312 218 23 05 | E-posta: bem@tobb.org.tr